KOMBIT, KL og Aarhus Kommune inviterer kommunerne til Innovationsturnering, hvor vi sammen udvikler løsninger på samfundets store udfordringer med afsæt i de nye teknologier.
I har forberedt jer hjemme i kommunen, og undervejs på dagen bliver I udfordret af eksperter, ledere og medarbejdere fra andre kommuner.
Den 12. og 13. september 2019 samles vi igen i Kolding til Efterårsseminar. Seminaret vil byde på spændende indlæg om bl.a. informationssikkerhed og kompetencer. Og dertil kommer naturligvis rig mulighed for at netværke.
I år vil der, som noget nyt, være en reduceret betaling når I deltager flere personer fra samme kommune.
Har du husket at tilmelde dig Kit@ og OS2s temadag om Den gode it-anskaffelse?
På temadagen sætter vi fokus på open source og non-funktionelle krav i sammenhæng med den gode it-anskaffelse og det er ganske gratis for Kit@ medlemmer at deltage.
Temadagen afholde den 27/6 i Fredericia.
KL udbyder i samarbejde med KITA og Strand & Donslund: Todages kursus om Arkitekturmodellering med ArchiMate®. Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter. Efter kurset har deltagerne en bedre forståelse af arbejdet med forret­nings- og it-arkitektur med sigte på at imødekomme forskellige interessent­ers informationsbehov med Archi­Mate®-modeller.