Den 28. februar og 1. marts 2019 samles vi igen i Kolding til Generalforsamling og temadag.
Det foreløbige program er nu klar og det tegner igen i år til to dage med masser af faglighed og godt selskab.
Du kan se det foreløbige program her.
KL udbyder i samarbejde med KIT@ et kursus om god ledelse med data. IT-Universitetet i København står for undervisningen med fokus på hvordan en organisationens data og data om borgerne kan anvendes på måder, der skaber værdi for borgeren og for den kommunale organisation. Data skal understøtte beslutninger her og nu, men skal også bruges til at udvikle forretningen og også gerne effektivisere – alt sammen på etisk forsvarlig vis.
KIT@, KL og KOMBIT udbyder masterclass for it-teknikere om Støttesystemerne og rammearkitektur. Hvad skal der til for, at din kommune kan få den optimale værdi af Støttesystemerne: Adgangsstyring og Organisation? Kan du lide at udfordre dig selv fagligt? Hvordan kan andre it-teknikere give dig inspiration, tips og tricks til gode løsninger i dit daglige arbejde med Støttesystemerne og rammearkitektur?
Den 28/11 afholder KITA temadag i Odense med overskriften: Hvad kan vi med data?
Data er fremtidens guld. Men det vil også stille krav til kommunens evne til at arbejde i tværgående processer og til at håndtere data, der flyder mere frit. Med denne temadag ser vi på og dele nogle af de erfaringer vi har gjort i kommunerne samt kaster blik på de helt nye muligheder for effektivitet og bedre service, men rejser en række etiske og sikkerhedsmæssige dilemmaer.