Den 2. december afholdes det virtuelle arrangement ”Digitale Kommuner 2020”, som er en sammenlægning af Digitaliseringsmessen og Digitaliseringstræffet.
Her sættes der fokus på klima, digital inklusion og ledelse af digitalisering. I kan se frem til interessante indlæg fra bl.a. filosof Anders Fogh Jensen, Gartner og Sidsel Arnfred, samt en række dybdegående sessioner.

For sjette år i træk sættes PwC’s Cybercrime Survey igang. Surveyen undersøger hvordan den offenlige og private sektor forholder sig til den øgede cyberrisiko.
Der spørges bl.a. om virksomhederne har etableret et særligt cyberberedskab i forbindelse med deres håndtering af COVID-19-krisen, hvor mange gange virksomhederne har været udsat for et cyberangreb inden for det seneste regnskabsår, samt hvilke typer af hændelser de har oplevet.

Bestyrelsen har besluttet ikke at afholde foreningens årlige efterårsseminar, der var planlagt til 10. og 11. september. Beslutningen er truffet på baggrund af den usikkerhed der er for gennemførelsen pga. Covid19-situationen. Selv hvis det ville være muligt at gennemføre seminaret, ville situationen formentlig resultere i væsentligt færre deltagere end sædvanligt på grund af ekstraordinære arbejdsopgaver.
Materiale fra indlæggene på KITA Generalforsamling og Temadag 2020 er nu tilgængelig på intranet.
Du finder materialet fra indlæggene både under selve arrangementet samt "Dokumenter".
Bemærk at du skal være logget på for at få adgang til materialet.