Den 6. maj 2021 er det tid til KITAs Generalforsamling 2021.
Generalforsamlingen er tidligere blevet udsat fra marts til maj i forhåbning om at det ville være muligt at afholde arrangementet som et kombineret fysisk/virtuelt møde. Det må vi desværre konstatere sandsynligvis ikke bliver muligt. Derfor er det valgt, at Generalforsamlingen i år udelukkende afholdes virtuelt.
Nu er programmet på plads til Kommunernes it-arkitekturnetværk 2021!
Kommunernes it-arkitekturnetværk er en unik mulighed for at indgå i et værdiskabende netværk af kompetente kommunale it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter og gennem oplæg og erfaringsudveksling at styrke kommunens anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur til anskaffelse, implementering og drift i et sammenhængende kommunalt it-landskab.
Den 2. december afholdes det virtuelle arrangement ”Digitale Kommuner 2020”, som er en sammenlægning af Digitaliseringsmessen og Digitaliseringstræffet.
Her sættes der fokus på klima, digital inklusion og ledelse af digitalisering. I kan se frem til interessante indlæg fra bl.a. filosof Anders Fogh Jensen, Gartner og Sidsel Arnfred, samt en række dybdegående sessioner.

For sjette år i træk sættes PwC’s Cybercrime Survey igang. Surveyen undersøger hvordan den offenlige og private sektor forholder sig til den øgede cyberrisiko.
Der spørges bl.a. om virksomhederne har etableret et særligt cyberberedskab i forbindelse med deres håndtering af COVID-19-krisen, hvor mange gange virksomhederne har været udsat for et cyberangreb inden for det seneste regnskabsår, samt hvilke typer af hændelser de har oplevet.