Den 6. og 7. maj 2021 er det igen tid til KITAs Generalforsamling og Temadag.
Foreningens vedtægter foreskriver at Generalforsamling skal afholdes i årets første kvartal, men bestyrelsen har, af hensyn til Covid19, valgt at udsætte arrangementet.
Vi håber på at det bliver muligt at samles fysisk, men arbejder også på en virtuel løsning som sikrer bedst muligt udbytte af dagene.
Nu er programmet på plads til Kommunernes it-arkitekturnetværk 2021!
Kommunernes it-arkitekturnetværk er en unik mulighed for at indgå i et værdiskabende netværk af kompetente kommunale it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter og gennem oplæg og erfaringsudveksling at styrke kommunens anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur til anskaffelse, implementering og drift i et sammenhængende kommunalt it-landskab.
Den 2. december afholdes det virtuelle arrangement ”Digitale Kommuner 2020”, som er en sammenlægning af Digitaliseringsmessen og Digitaliseringstræffet.
Her sættes der fokus på klima, digital inklusion og ledelse af digitalisering. I kan se frem til interessante indlæg fra bl.a. filosof Anders Fogh Jensen, Gartner og Sidsel Arnfred, samt en række dybdegående sessioner.

For sjette år i træk sættes PwC’s Cybercrime Survey igang. Surveyen undersøger hvordan den offenlige og private sektor forholder sig til den øgede cyberrisiko.
Der spørges bl.a. om virksomhederne har etableret et særligt cyberberedskab i forbindelse med deres håndtering af COVID-19-krisen, hvor mange gange virksomhederne har været udsat for et cyberangreb inden for det seneste regnskabsår, samt hvilke typer af hændelser de har oplevet.