Kommunernes It-arkitekturråd og Kit@ - foreningen af kommunale it- og digitaliseringschefer har igennem længere tid afholdt kurser i arkitekturstyring. Kurserne er skræddersyet til kommunernes behov og konsulentfirmaet Strand & Donslund står for undervisningen.
i 2017 har vi valgt at udbyde 4 kurser - 2 endagskurser (intro) og 2 tredagskurser.

Til marts går første runde af Kommunernes It-arkitekturnetværk i gang. Også i 2017 ser vi i KITA frem til, at mange kommuner deltager i at gøre netværket til en succes. Netværket styrker kommunernes arbejde med at skabe en god it-arkitektur, som kan understøtte de lokale forvaltninger og borgernes oplevelse af kommunen som en vedkommende, tilgængelig og helstøbt ramme for demokrati og velfærd.

Den 9. og 10. marts samles vi igen i Kolding til Generalforsamling og Temadag 2017.
Bestyrelsen har sammensat et spændende program for dagene.
Det foreløbige program er klar, og byder bl.a. på disruption, Machine Learning og Smart Society.
Vi garanterer to dage med masser af faglighed og godt selskab.
KITAs temadag for støttesystemer er nu afholdt og vi takker alle for den flotte opbakning og deltagelse. Vi håber alle havde en udbytterig dag i Nyborg.
Materiale fra indlæggene er nu tilgængelig på hjemmesiden. Det kræver login at få adgang til materialet. Du finder alle præsentationerne under arrangementet samt i Dokumentmappen (under: Dokumenter fra Efterårsseminar og øvrige møder i KITA).