Den 1. februar 2017 afholder KITA temadag om støttesystemerne.
Temadagen bliver afholdt på Holckenhavn Slot i Nyborg. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at sammensætte et spændende program, som klæder alle deltagere på til det fremtidige arbejde med støttesystemerne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Program og yderligere info omkring tilmelding kommer i løbet af december.

Danmarks nationale konference om databeskyttelse gennemføres for 6. gang som et  heldagsarrangement i Christian 4.s gamle børsbygning på Slotsholmen i København
torsdag 26. januar 2017 fra kl. 9.00 – 16.30 

Materiale fra indlæggene på Efterårsseminar i Kolding den 8. og 9. september 2016 er nu tilgængelig på intranet.
Du finder det både under arrangementet samt "dokumenter".
Bemærk at du skal være logget på for at få adgang til materialet.

Kommunernes It-arkitekturråd og Kit@ - foreningen af kommunale it- og digitaliseringschefer har igennem længere tid afholdt kurser i arkitekturstyring. Kurserne er skræddersyet til kommunernes behov og konsulentfirmaet Strand & Donslund står for undervisningen.
Rigtig mange har været på kursus og vi må derfor konstatere at behovet ikke længere er så stort.