Om foreningen

KIT@ , foreningen af kommunale IT- og digitaliseringsansvarlige, er en politisk og faglig uafhængig forening for de kommunale it og digitaliseringschefer.
Foreningen blev stiftet i 1995 og har siden været samlingspunkt for de it ansvarlige i det offentlige Danmark.

Foreningens målsætning er

 • at arbejde for, at IT-anvendelse indarbejdes som en naturlig del på alle niveauer af den kommunale organisation
 • at udveksle erfaringer og informationer på det informationsteknologiske område, såvel teknisk som strategisk, blandt medlemskommunerne 
 • at samle og repræsentere kommuner i spørgsmål af fælles interesse overfor leverandører af alle former for IT-ydelser 
 • at repræsentere medlemskommunerne i IT-spørgsmål af fælles interesse i forhold til Ministerier, KL, KDF og øvrige samarbejdspartnere 
 • at gennemføre temadage, seminarer, studieture og lignende med informationsteknologisk indhold for foreningens medlemskommuner 
 • at deltage aktivt i den offentlige debat om IT-spørgsmål for derved at medvirke til at sætte fokus på teknologianvendelsen i det kommunale område

KITA’s mission er

 • At optimere kvalitet, service og effektivitet i kommunale ydelser med udgangspunkt i digitale løsninger - til glæde for borgere og medarbejdere.
 • At udnytte tværgående viden og indsigt i kommunale processer til at kvalificere og påvirke beslutninger.
 • At omsætte beslutninger til handling.

KITA’s vision er

 • At deltage aktivt i offentlige beslutnings-processer vedrørende digitale – og it-relaterede tiltag, som en bredt anerkendt og respekteret repræsentant for den kommunale sektor.
 • At styrke kommunerne i det daglige virke.
 • At motivere til at forbedre produktion af og støtte til relevant anvendelse af digitale løsninger i kommuner
Senest opdateret: 17. december 2014