VI MANGLER HØRINGSKOMMUNER TIL: Skriftlig høring af bud på standarddatabehandleraftale mellem Itslearning og kommunerne

Vi kan konstatere at kun ganske få kommuner har meldt sig til at se høringsmaterialet igennem.
Fristen er udsat til fredag og vi håber at der er flere kommuner der melder sig inden da, så vi kan sikre os det bedste mulige resultat.

KOMBIT Videncenter har på opfordring fra Itslearning og med opbakning fra KIT@s bestyrelse fået udarbejdet et bud på en standard SkoleIntra-databehandleraftale mellem Itslearning og kommuner på eksisterende aftaler efter samme model som aftalerne mellem kommunerne og KMD, EG og Schultz.
Materialet fra Itslearning er ved at være klar til en skriftlig høringsrunde hos interesserede kommuner.
De kommuner, der er interesserede i at deltage, skal sende en mail til videncenter@kombit.dk inden fredag 15. juni kl. 12.
Vi håber, at rigtig mange kommuner vil deltage i høringen, så vi sikrer en aftaleskabelon, der giver størst mulig værdig for kommunerne.