PwC’s Cybercrime Survey 2020

For sjette år i træk sættes PwC’s Cybercrime Survey igang. Surveyen undersøger hvordan den offenlige og private sektor forholder sig til den øgede cyberrisiko.
Der spørges bl.a. om virksomhederne har etableret et særligt cyberberedskab i forbindelse med deres håndtering af COVID-19-krisen, hvor mange gange virksomhederne har været udsat for et cyberangreb inden for det seneste regnskabsår, samt hvilke typer af hændelser de har oplevet.
Invitér relevante personer i dit netværk til at deltage.
 
https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_9ppQPOO8ANXxE7b?Source=12
 

Timing og lancering
Surveyet er åbent frem til slut august. Resultaterne planlægges at lanceret i efteråret. Mere info herom følger.
 

Profilering og målgruppe
Spørgerammen er tilpasset tre målgrupper:

  • Bestyrelsesmedlemmer - tager ca. 5 min

  • Medlemmer af ledelsen (fx CEO, CFO, CCO, CIO, CRO) – tager ca. 5 min.

  • Sikkerhedsansvarlige og sikkerhedsmedarbejdere (fx it-chefer, interne revisorer, jurister, compliance-medarbejdere, driftschefer, sikkerhedsspecialister, sikkerhedskoordinatorer, it-medarbejdere mv.) – tager ca. 10 min. 

Surveyet henvender sig til erhvervsfolk i segmenterne Top Tier, Mid Tier, øvre SMV og Public. 
 

Har du spørgsmål til indholdet af surveyet er du velkommen til at kontakte:
Rebekka Teresa Kurland
PwC | Security & Technology
Cyber & Information Security Specialist 
D: +45 3945 3132 | M: +45 4279 0807
Email: rebekka.teresa.kurland@pwc.com