Program - Kit@ workshop om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Kit@ og KL inviterer til workshop for alle kommunale it- og digitaliseringschefer, hvor I får lejlighed til at drøfte behov og indhold i kommende fælleskommunal digitaliseringsstrategi.
 
Det er målsætningen at dagen kan bidrage til indholdet i den nye digitaliseringsstrategi, samtidig med, at drøftelser på dagen kan bruges i kommunernes videre arbejde med egne digitaliseringsstrategier.
 
Workshoppen afholdes den 8. december kl. 10-15 på Holckenhavn slot i Nyborg.

Du skal være logget ind for at tilmelde dig arrangementet. Har du ikke en bruger, eller har du problemer med at logge ind, kan du tilmelde dig via mail@itchefer.dk eller tlf. 31901155

Arrangementet koster 595, inkl. forplejning

Tilmelding: http://www.itchefer.dk/arrangementer/kit-workshop-om-ny-f%C3%A6lleskommunal-digitaliseringsstrategi-0

Program:
10.00-10.10   Velkomst
 v. Henrik Brix, formanden for KIT@

10.10-10.30   Præsentation af ramme for ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi
Præsentation af:
- Mål og vision for strategien
- Processen frem til nu
- Styrende principper og faglige mål 
v. Søren Frederik Bregenov og Katja Lundbech, KL

10.30-10.50  Hvilket fundament står vi på?
Uddybning af væsentlige resultater og initiativer i den nuværende digitaliseringsstrategi.
v. Pia Hansen, KL

10.50-11.50 Tema 1: Organisering og styring i kommunerne af digitaliseringsindsatsen
Dette tema har fokus på, hvordan kommunerne i fremtiden skal styre og organisere en digital understøttelse af den kommunale forretningsudvikling.
15. min. inspirationsoplæg v. Anna Schou Johansen, Københavns Kommunes Koncernservice.
Drøftelse med udgangspunkt i følgende spørgsmål:
- Hvad er styringsudfordringerne i dag i forhold til digitalisering af den kommunale forretning?
- Hvordan kan udfordringerne håndteres og hvad er der behov for? 
Moderator: Kaare Pedersen, KL

11.50-12.40 Frokost

12.40-13.40 Tema 2: Strategiske samarbejder
Dette tema har fokus på, hvordan kommunale samarbejder, kan styrkes med strategisk digital udvikling og/eller drift for øje.
15. min. inspirationsoplæg v. Jørgen Kristensen Rasch, forretningsudvikler i SBSYS
Drøftelse i grupper med udgangspunkt i følgende spørgsmål:
- Hvordan kan samarbejder styrkes på tværs af kommuner eller sektorer?
- Hvordan kan markedet evt. bidrage til at innovere og styrke den kommunale sektor?
- Hvad kan/skal gennemføres enkelt-kommunalt, i samarbejde og fælleskommunalt?
Moderator: Henriette Günther Sørensen og Katja Lundbech, KL

13.40-13.55   Pause

13.55-14.45   Tema 3 – Arkitekturstyring og standardisering
Dette tema har fokus på, hvordan den fælleskommunale rammearkitektur og arkitekturstyring som disciplin kan styres og udvikle den kommunale forretning.
15. min. inspirationsoplæg ved KL arkitekt Peter Thrane.
Drøftelse udgangspunkt i følgende spørgsmål:
- Hvordan styrkes arkitekturstyring i kommunerne?
- Hvordan bringes den fælleskommunale rammearkitektur i spil i kommunerne?
Moderator: Pia Hansen, KL

14.45-15.00   Afrunding og tak for i dag
v. Ghita Thiesen, Kontorchef KL