Pressemeddelelse: Ny formand for KITA

Henrik Brix er ny formand for KIT@
 
Foreningen af Kommunale it-chefer, KIT@, har valgt den 48-årige IT- og digitaliseringschef chef Henrik Brix, Favrskov Kommune, som ny formand. Et særligt indsatsområde bliver at understøtte og forstærke kommunale digitaliseringsfællesskaber. Både de store landsdækkende fællesskaber – typisk drevet af KOMBIT - og de mindre fællesskaber mellem et antal kommuner. Begge dele skal ske ved at bringe it-chefernes faglige viden og forretningsforståelse fra dagligdagen i landets kommuner i spil.
 
Digitaliseringen buldrer frem i den offentlige sektor. Der er ingen tvivl om, at kommunerne spiller en hovedrolle i digitaliseringen, da det er kommunerne, som har opgaven med at hjælpe så mange borgere som muligt med at blive digitalt selvhjulpne. I det perspektiv spiller de kommunale it-chefer en nøglerolle i kommunerne, fordi de både har ansvaret for at være med til at bygge de digitale fundamenter i kommunerne samtidig med at de skal sætte en digital dagsorden, der gør medarbejderne til ambassadører for digitaliseringen, så de kan yde ny service til borgerne inden for de klassiske velfærdsområder.
 
Skoler, ældrepleje og andre serviceområder vil opleve store ændringer i de kommende år som konsekvens af digitaliseringen.
 
”Digitalisering er den væsentligste drivkraft til at sikre effektivitet. Den udvides nu fra administration til også at omfatte velfærdsområderne. Det bliver kommunernes opgave at synliggøre de fordele borgerne kan opnå ved at bruge teknologien. Derfor er det også vigtigt, at kommunerne i fællesskab bringer vores faglige it- viden i spil, så vi kan få udviklet og udbredt de bedste løsninger til flest muligt. Det er ikke tilstrækkeligt, hvis vi tror, at vi hver for sig kan udvikle løsninger eller hvis vi lader nogle kommuner i stikken,” siger Henrik Brix.
 
Henrik Brix er IT- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune. Han har i 15 år arbejdet med it i det kommunale. Inden da var han i 10 år chef for en afdeling i ICL/Fujitsu, som lavede økonomi- og debitorsystemer til danske kommuner. Han afløser Jørgen Kristensen Rasch, der har været formand for KIT@ de seneste seks år. Han har bidraget til at få sat digitalisering på dagsordenen og været med til at give foreningen ny gennemslagskraft.
 
Henrik Brix har været medlem af bestyrelsen i KIT@ siden 2012 og har desuden været medlem af It-Arkitekturrådet i godt to år. De seneste ni måneder har han været formand for It-Arkitekturrådet. Opgaven for it-arkitekturrådet er gennem aktiv arkitekturstyring på det kommunale it-marked at sikre bedre og billigere it-systemer ved at skabe forudsætningerne for at bygge bro mellem de kommunale it-systemer. Åbne og tilgængelige standarder er helt afgørende for at lykkes med dette.
 
”Der er et skifte på vej på det kommunale it-marked. Kommunerne vil tage styringen tilbage, så vi bliver herrer i eget hus. Ved hjælp af rammearkitektur, KOMBIT og fælleskommunale udbud skal KMD-monopolet brydes. Det skal bane vejen for flere og nye leverandører og skabe større konkurrence og ikke mindst bedre og mere sammenhængende it-systemer for borgere og de kommunale medarbejdere,” siger Henrik Brix.
 
Henrik Brix ser it-arkitekturstyring, herunder lige og åben tilgængelighed af offentlige data, som en afgørende forudsætning for at fremme digitalisering i det offentlige, og skabe øget konkurrence og effektivisering.  
 
KIT@ har de seneste år været igennem en gennemgribende forandringsproces. Som led i dette har KIT@ været med til at sætte sit fingeraftryk på den digitale udvikling i den offentlige sektor og givet indspark til de forskellige digitaliseringsstrategier. Og dermed også været med til at påtage sig et medansvar for udviklingen.
 
”Vi vil gerne som forening gøre vores indflydelse gældende. Jeg mener, vi skal styrke vores position, som en troværdig, meningsfuld sparringspartner og meningsdanner. Det skal vi udnytte maksimalt ved at sikre indflydelse til gavn for kommunal og offentlig digitalisering,” siger Henrik Brix.
 
IT-cheferne viste ved gennemførelsen af kommunesammenlægningerne, at de har indsigt og erfaringer med at agere ansvarligt i forhold til den komplekse opgaveportefølje og økonomiske virkelighed i landets kommuner. ”Nu skal digitaliseringens løftes endnu et niveau med nye områder og det skal ske i tæt samarbejde med andre kommuner i digitaliseringsfællesskaber.”
 
For yderligere informationer:
Formand Henrik Brix, Foreningen af Kommunale IT-chefer, KIT@
Tlf: 20 29 50 0420295004
Mail: hbr@favrskov.dk