Pressemeddelelse: 6 kommuner lukker mobilhuller

Mange kommunale medarbejdere har dårlig mobildækning, når de løser opgaver i borgernes hjem, hos virksomheder eller på farten. Det ændrer sig nu for seks midt- og vestjyske kommuner, der i dag løfter sløret for en aftale med en ny teleleverandør.
Mobilhuller og dårlig dækning er en del af hverdagen for alt for mange borgere og virksomhe-der. Det er også en del af den kommunale dagligdag.
Derfor gik Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Herning, Holstebro og Struer kommuner tidligere på året sammen for at sikre en bedre mobil-dækning via et udbud på telefoni.
I dag kan de seks kommuner løfte sløret for en ny og forbedret aftale, der både sikrer bedre dækning og solide besparelser.
Det bedste bud på både pris og dækning kom fra Telenor, der bliver kommunernes nye telele-verandør. Selskabet leverer en markant bedre dækning end den eksisterende, og kommunerne kan samtidig glæde sig til en besparelse på mellem 57 procent og 66 procent i forhold til de nuværende udgifter. De seks kommuner går nu i gang med at forberede overgangen til den nye leverandør.
De seks kommuner forventer, at udbuddet – ud over at give kommunens ansatte bedre mobil-dækning – som en sidegevinst også kommer til at øge mobildækningen mærkbart for deres borgere og virksomheder
De seks kommuner forventer også, at virksomheder og borgere møder bedre kommunal service i takt med, at mobilhullerne lukkes. I dag oplever mange medarbejdere, at de må opgive at hente og sende data eller tale i mobil, når de er på besøg hos borgere eller virksomheder.
FAKTA: De seks kommuners nye tele-aftale
· Den nye aftale med Telenor giver en besparelse på mellem 57 procent og 66 procent i forhold til den nuværende aftale.

Samtidig skrues der markant op for mobildæk-ningen:
· I udbuddet var kravet, at der skal være mo-bildækning på mindst 98,5 procent af alle bebyggede matrikler i den enkelte kommune (minimum 3G på tale og data) – hvilket er med til at sikre bedre dækning uden for de større byområder.
· Til sammenligning er kravet på den nuværende indkøbsaftale blot en dækning på minimum 95 procent på landsplan. Der kan således være kommuner, der på eget område må leve med dårligere dækning end 95 procent – med det nye udbud har de seks kommuner taget effektivt hånd om dette.
· Aftalen sikrer også på en række andre punk-ter en bedre dækning end i kommunernes fælles såkaldte SKI-udbud, som de seks kommuner har valgt at stå udenfor.

Med i aftalen er også fastnettelefoni samt køb af mobiltelefoner.

 
Kontaktpersoner i kommunerne:
· Lemvig Kommune: IT-chef Thomas Hyldgaard, 2441 2474
· Herning Kommune: IT-chef Poul Venø, 9628 2626
· Holstebro Kommune: IT-chef Anders Bjært Sørensen, 5148 9850
· Skive Kommune: IT-chef Michael Hvid, 9915 5610
· Struer Kommune: Leder af IT og Digitalisering Helle Berg, 4095 5154
· Ringkøbing-Skjern Kommune: Teamleder for Koncern IT Niels Sønderskov, 2034 3207