Materiale fra Temadag om støttesystemer

KITAs temadag for støttesystemer er nu afholdt og vi takker alle for den flotte opbakning og deltagelse. Vi håber alle havde en udbytterig dag i Nyborg.
Materiale fra indlæggene er nu tilgængelig på hjemmesiden. Det kræver login at få adgang til materialet. Du finder alle præsentationerne under arrangementet samt i Dokumentmappen (under: Dokumenter fra Efterårsseminar og øvrige møder i KITA).