Kursus: Videre med arkitekturstyring, opfølgningsworkshop

Som opfølgning til arkitekturkurserne tilbydes nu workshoppen: Videre med arkitekturstyring - i en kommunal og fælleskommunal sammenhæng.
Arbejdet med forretnings- og it-arkitektur og især styringen af arkitekturen er en vigtig del af det strategiske arbejde med digitalisering i kommunerne.

De grundlæggende begreber behandles på de to kurser om arkitekturstyring (se kurserne her), mens denne workshop støtter op om praksis baseret på den enkelte deltagers erfaringer med at føre arkitekturstyring ud i livet.
På workshoppen får deltagerne lejlighed til at præsentere og i fællesskab reflektere over erfaringer, aktiviteter og resultater i den enkelte kommune eller gennem samarbejde mellem kommuner. Workshoppen bidrager til fortsat kompetenceudvikling og læring baseret på erfaring blandt deltagerne med støtte fra konsulenter fra Strand & Donslund.
På workshoppen er der rig lejlighed til at fortsætte med erfaringsudveksling og netværksdannelse med andre på samme stade eller med de samme problemstillinger.
Indhold
På workshoppen behandler vi disse emner:
• Erfaringer med arkitekturprincipper
• Barrierer for implementering af arkitekturstyring
• Erfaringer med arkitekturstyring i projekter
• Arkitekturmæssige problemstillinger for portefølje hhv. anskaffelse
• Erfaringer med systemoversigten
• Snitflader/systemsammenhænge og integrationsmønstre
• Case vedrørende implementering af master for Organisation
• Arkitekturstyring på tværs af kommuner

Undervisningsform
En blanding af input fra deltagerne, øvelser, faciliterede diskussioner samt
præsentation af nyt materiale fra Strand & Donslund til inspiration til det videre
arbejde derhjemme. Kurset kræver god forberedelse, bl.a. ved besvarelse af
spørgeskemaer senest en uge før kursusstart om status på arkitekturstyringen
i din kommune. Besvarelsen er en forudsætning for deltagelse.

Målgruppe
Deltagere der har været på et af arkitekturstyringskurserne (1 dages og især 3
dages) og som har haft lejlighed til i praksis at arbejde med arkitekturstyring.

Varighed
Workshoppen varer 1 dag fra kl 9-16.

Og afholdes
den 2. marts i København (er afholdt)
den 5. september i Middelfart (Annulleret)
den 15. september i København (Annulleret)

Pris: 2300,- + moms

Der er max plads til 14 personer pr. workshop.
Tilmelding på sekretariat@itchefer.dk eller via tlf. 31901155