Kurser i Arkitekturstyring 2018

Kommunernes It-arkitekturråd og Kit@ - foreningen af kommunale it- og digitaliseringschefer har igennem længere tid afholdt kurser i arkitekturstyring. Kurserne er skræddersyet til kommunernes behov og konsulentfirmaet Strand & Donslund står for undervisningen.
Og datoerne for efterårets kurser er nu fastlagt.

Kurset ”Introduktion til arkitekturstyring” varer 1 dag og afholdes
i Odense
den 3. oktober 2018 (aflyst pga. for få tilmeldte)
Pris kr. 2.300,- + moms pr. person inkl. forplejning


Kurset ”Arkitekturstyring” varer 3 dage og afholdes
i Odense
den 29. maj, 30. maj og 31. maj 2018 (afholdt)
og den 20. 21. og 22. november 2018 (aflyst pga. for få tilmeldte)
Pris kr. 6.900,- + moms pr. person inkl. forplejning

BEMÆRK:
1-dags kurset indgår i 3-dags kurset. Såfremt man påtænker at deltage på 3-dags kurset er det derfor ikke at anbefale at man tager 1-dags kurset først.


Der er plads til 14 deltagere på hvert hold. Tilmelding på mail til sekretariat@itchefer.dk eller på tlf. 31901155. Tilmelding er bindende fra 14 dage før kurset afholdes.

 

Introduktion til arkitekturstyring

Forretnings- og it-arkitektur er en vigtig del af det strategiske arbejde, det er fundamentet for at skabe en systematisk sammenhæng mellem forretningen og it, og dermed opnå en bevidst styring af it-investeringerne, således at de understøtter forretningens behov.
Synlige resultater fra arkitekturarbejdet er vigtige, hvilket prioriteres på kurset, hvor vi trækker på vores praktiske erfaringer med forretnings- og it-arkitektur i den offentlige sektor.
Kurset vil have fokus på en praktisk tilgang til arkitekturstyring, således at deltagerne kan være parate til at indgå i en dialog i egen organisation og med leverandører.

Indhold

  • Hvad er forretnings- og it-arkitektur

  • Introduktion til fælleskommunal rammearkitektur

  • Roadmap over offentlige it-initiativer

  • Introduktion til arkitekturstyring

Undervisningsform
Dette endagskursus indeholder indlæg om emnerne ovenfor og diskussioner med muligheder for erfaringsudveksling.
Kurset vil indeholde tjeklister som deltagerne kan tage med hjem, og bruge som udgangspunkt for at udarbejde egne versioner af samme.

Målgruppe

Kommunale digitaliseringsansvarlige samt programledere, projektledere og indkøbere som arbejder med forretningsudvikling og it-anskaffelser. Kurset er også relevant for ansvarlige for digitalisering i fagforvaltningerne.

Kurset varer 1 dag.
 
 

 

Arkitekturstyring

Forretnings- og it-arkitektur er en vigtig del af det strategiske arbejde, det det er fundamentet for at skabe en systematisk sammenhæng mellem forretningen og it, og dermed opnå en bevidst styring af it-investeringerne, således at de understøtter forretningens behov.
På kurset for deltagerne lejlighed til at arbejde med arkitekturmæssige problemstillinger, som vil tage udgangspunkt i relevante scenarier i en kommune. Dette kan være store tværkommunale it-anskaffelser, men også mindre lokale tiltag. Den fælleskommunale rammearkitektur vil være et centralt udgangspunkt i mange af disse scenarier.
Kurset vil have en praktisk tilgang til emnet, og vil give deltagerne et bedre grundlag for at indgå i en dialog om forretnings- og it-arkitekturen både internt i organisationen og eksternt med leverandørerne.

Indhold

  • Hvad er forretnings- og it-arkitektur

  • Gennemgang af fælleskommunal rammearkitektur og dens betydning for arkitekturarbejdet

  • Proces til at arbejde med arkitekturmæssige problemstillinger

  • Scenarier og eksempler på arkitekturstyring

Undervisningsform
Kurset sigter på at giver deltagerne praktiske færdigheder i arkitekturstyring.
Dette sker ved at bruge eksempler og scenarier fra en kommunal kontekst, som bruges i summeøvelser og diskussioner. Der vil være tjeklister og skabeloner som deltagerne kan bruge som udgangspunkt for udarbejdelse af egne versioner af samme.

Målgruppe
Eksisterende og potentielle medlemmer af netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter.
Kurset er rettet mod de personer som arbejder med arkitekturrelaterede opgaver.

Kurset varer 3 dage uden overnatning.