Kommunernes Arkitekturnetværk

Til marts går første runde af Kommunernes It-arkitekturnetværk i gang. Også i 2017 ser vi i KITA frem til, at mange kommuner deltager i at gøre netværket til en succes. Netværket styrker kommunernes arbejde med at skabe en god it-arkitektur, som kan understøtte de lokale forvaltninger og borgernes oplevelse af kommunen som en vedkommende, tilgængelig og helstøbt ramme for demokrati og velfærd.

Konklusionen fra 2016, netværkets første år, er, at erfaringsudveksling og indbyrdes sparring står højest blandt kommunernes ønsker til netværket. Over 170 digitaliserings- og it-folk fra 76 kommuner lyttede og bidrog til oplæg om konkrete cases undervejs i netværksmøderne rundt om i landet. Alle gav deres tilbagemelding til KL og til hinanden om, hvordan de vil fortsætte deres arbejde med digitalisering af kommunerne i de kommende år. Derfor står der endnu mere konkret erfaringsudveksling på programmet for de fire runder af netværksmøder i 2017.
 
”Vi lytter hele tiden til, hvad medlemmerne af netværket har af ønsker, så vi kan skabe de bedste rammer. Alle har travlt med opgaver i dagligdagen, og derfor skal netværksmøderne også give adgang til konkret viden, som deltagerne kan tage ned af hylden og bruge hjemme i egen kommune,” siger chefkonsulent Henriette Günther Sørensen fra KL. For KL bliver netværket i 2017 også stedet, hvor vi inviterer medlemmerne til at trykprøve konkrete værktøjer, eksempelvis tjekliste for anskaffelse af it, kravbank med mere. 
 
Mere kommunikation
I 2017 skruer netværket op for kommunikationen. På Yammer, som er netværkets sociale medie, lægges der løbende ny inspiration ud, og allerede i løbet af 2016 har adskillige af netværksmedlemmerne løbende udvekslet tips og tricks. Det er også på Yammer, at man finder alle de præsentationer, canvasser, fotos, videoer og andet, som opsamles fra netværksmøderne. 
 
Som noget nyt vil 2017 byde på en landsfælles netværksdag, nemlig den 20. september, hvor kommunerne også vil kunne opleve eksterne oplægsholdere.
 
Du kan læse mere om kommunernes it-arkitekturnetværk 2017 og tilmelde dig her for deltagelse i 2017:
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_80578/cf_202/Program_it-arkitekturnetv-rk.PDF