Kommunale IT-arkitekturnetværk 2016 - Tilmeldingsfrist den 24/6

KITA, KL og KOMBIT indbyder til regionale it-arkitekturnetværk i hhv. Syddanmark, Midt- og Nordjylland, Sjælland og Kbh.
Hvis kommunerne skal høste gevinsterne ved rammearkitektur og monopolbrud optimalt, stiller det nye krav til kommunernes arbejde med IT- og forretningsarkitektur. Mange kommuner er i gang med arkitekturstyring og mere end 300 medarbejdere og ledere har været på KITAs og S&D’s arkitekturstyringskurser. Men der er brug for at dele erfaringer, dele udviklingsplaner og kommer tættere på hinanden ift. principielle og meget praktiske udfordringer.                                                                                                                 

Med netværkene vil vi:
- Dele viden og erfaringer om arkitekturstyring
- Knytte KOMBIT, KL og kommunernes arkitekter tættere sammen, således at kommunerne på den ene side kan påvirke og give respons til KOMBIT og KL initiativer, og KL og KOMBIT kan rådgive og give respons på kommunale initiativer.
- Forbedre vores samlede evne som kommunesektor til at arbejde med og skabe gevinster af arkitekturstyring og den fælleskommunale rammearkitektur
- Understøtte at vi bedre koordinerer lokale og centrale initiativer

I skal deltage, hvis samarbejde og vidensdeling med andre kommuner, KL og KOMBIT driver jer længere frem med arkitekturstyring, end uden. Og at I dermed bliver bedre til at udnytter potentialet og høste gevinsterne.
Indhold og form
Netværksmøderne er heldagsmøder i tidsrummet 9.30-15.30. Der afholdes 2 netværksmøder i andet halvår 2016 i hvert af de regionale netværk, som følger KITA-regionerne. Vi forventer at netværkene fortsætter i 2017, men beslutning herom afventer evalueringen af forløbet i 2016.

Emnerne på møderne kan være:
- Anskaffelsesprocesser set med en arkitekturmæssig vinkel
- Realisering og implementering af monopolbrudssystemerne ud fra en arkitekturmæssig vinkel
- Samspil mellem lokale organisationssystemer og STS organisation
- Brug af data fra Serviceplatformen
- Sådan skabte vi forretningsværdi med arkitektur – gode cases
- Implementering af lokal rammearkitektur (LoRa)
- Anvendelse af klassifikationer – hvordan og hvorfor?
- Hvordan realiserer vi rammearkitekturen på fagsystemerne?
- Open source initiativer der bygger på rammearkitekturen
- OS2KITOS’ rolle i forhold til arkitekturstyring

Formen vil typisk være oplæg med praktisk arbejde og drøftelser:
1. Cases, dilemmaer, projektoplæg, erfaringer fra kommunerne, som drøftes af de øvrige kommuner og KL/KOMBIT
2. Aktuelle sager fra KL og KOMBIT til drøftelse og sparring. Det kan være fællesoffentlige eller -kommunale initiativer, med stor relevans for kommunerne. Det vil naturligvis også kunne være fx det konkrete arbejde med at få løsninger i kommunerne til at anvende serviceplatformen eller støttesystemerne.
3. Særlige udfordringer efter ønske fra kommunerne, som KL og KOMBIT gennemgår for kommunerne med mulighed for spørgsmål, udforskning m.v.

Datoer for netværksmøderne:
Syddanmark:
1. netværksmøde: 6/9 – Aabenraa
2. netværksmøde: 3/11 – Nordfyn

Sjælland:
1. netværksmøde: 13/9 – Køge
2. netværksmøde: 1/11 – Næstved

Midt/Nord:
1. netværksmøde: 22/9 – Ikast-Brande
2. netværksmøde: 8/11 – Favrskov

Hovedstaden:
1. netværksmøde: 27/9 - Frederikssund
2. netværksmøde: 23/11 – Fredensborg

Målgruppe
Kommunale forretnings- og it-arkitekter, og digitaliseringskonsulenter/-chefer der arbejder med arkitekturbeslutninger. Såvel de erfarne og sikre arkitekter, som nybegynderne er velkomne.
Udbyder
Netværkene udbydes af KITA i samarbejde med KL og KOMBIT. KITA kommunerne står for lokaler og forplejning. KL og KOMBIT har en repræsentant for hvert af de regionale netværk, som faciliterer netværkene og sørger for dagsorden. KL og KOMBIT stiller med hver en it-arkitekt til netværksmøderne.

Deltagelse
Der er på den ene side ikke mødepligt til netværksmøderne, men på den anden side vil de kun fungere, hvis tilmelding er forpligtigende. Vi forventer at deltagerne prioriterer netværksmøderne og deltager aktivt. Af hensyn til kontinuitet i den viden, der bliver opbygget i netværket anbefales det stærkt, at kommunen deltager i begge netværksmøder og at det er de samme deltagere, der er med hver gang. Eller som minimum én af deltagerne går igen på begge møder.

Tilmelding
Det koster 4000 kr. for anden halvår 2016 pr. kommune. For det får kommunen 2 netværksmøder og muligheden for at melde op til 3 personer på hvert netværksmøde.
Tilmelding sker på dette link: http://www.kl.dk/Dokumenter/Arrangementer/2016/09/Kommunale-It-arkitekturnetvark-2016/
Tilmeldingsfrist den 24/6-2016