KITA Temadag: Hvad kan vi med Data

Den 28/11 afholder KITA temadag i Odense med overskriften: Hvad kan vi med data?
Data er fremtidens guld. Men det vil også stille krav til kommunens evne til at arbejde i tværgående processer og til at håndtere data, der flyder mere frit. Med denne temadag ser vi på og dele nogle af de erfaringer vi har gjort i kommunerne samt kaster blik på de helt nye muligheder for effektivitet og bedre service, men rejser en række etiske og sikkerhedsmæssige dilemmaer. Kom og være med – får inspiration fra KL og dataeksperter samt viden om hvordan andre kommuner har håndteret udfordringerne og få styrket dit netværk.
Læs mere og tilmeld dig på https://www.itchefer.dk/kita-temadag-hvad-kan-vi-med-data