KITA Temadag: Hvad kan vi med Data

Den 28/11 afholder KITA temadag i Odense med overskriften: Hvad kan vi med data?
Data er fremtidens guld. Men det vil også stille krav til kommunens evne til at arbejde i tværgående processer og til at håndtere data, der flyder mere frit. Med denne temadag ser vi på og dele nogle af de erfaringer vi har gjort i kommunerne samt kaster blik på de helt nye muligheder for effektivitet og bedre service, men rejser en række etiske og sikkerhedsmæssige dilemmaer.

Kom og være med – får inspiration fra KL og dataeksperter samt viden om hvordan andre kommuner har håndteret udfordringerne og få styrket dit netværk.Indlæg:
Hvorfor arbejdet med Data er vigtigt
v/ Pia Færch, KL
Hvad rører sig på den digitale front og hvordan ser arbejdet med data ud i den sammenhæng?

Machine Learning i praksis. Cases fra Københavns kommune
v/ Mikkel Folmø og Torben Nowicki
Københavns Kommune har arbejdet med machine learning i et par år og giver en række
eksempler på opgaver, hvor machine learning kan bruges til at effektivisere processer og forbedre
servicen. Københavns Kommune vil også fortælle om hvilke erfaringer der er gjort, hvad man skal
være særlig opmærksom på og hvad de næste projekter kommer til at fokusere på.

Danmark som verdensledende indenfor kunstig intelligens i 2025
v/ Thomas Terney
Regeringen har netop sat som mål, at Danmark skal være verdensledende indenfor anvendelsen
af kunstig intelligens i 2025. Et ambitiøst mål og flere andre nationer har allerede kastet sig ind i
kampen. Men hvad er kunstig intelligens egentlig og hvordan kan man anvende kunstig
intelligens? Phd i kunstig intelligens og forfatter Thomas Terney vil introducere os til udfordringer
og give sit bud hvorfor Danmark og de danske kommuner har en unik mulighed for at udnytte
potentialerne i kunstig intelligens

Data i Gladsaxe - fra indsigt til nye indsatser
v/Mads Rieck Thorning, Leder af Datadrevet Forretningsudvikling, Thomas Lerche,
Digitaliseringschef
Gladsaxe er en stærk velfærdskommune med en målsætning om at skabe det bedste grundlag
for, at borgerne i Gladsaxe kan få et selvstændigt, aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den
enkelte og til gavn for samfundet. Data er et af de centrale redskaber til at indfri denne
målsætning. Gladsaxe Kommune arbejder med at bringe data i anvendelse på nye innovative
måder i et tværgående og helhedsorienteret perspektiv, der både styrker den
service vi leverer til borgerne og understøtter effektive arbejdsgange. Her er en ny organisering, nye kompetencer og en ny arbejdsform centrale elementer. Hør om Gladsaxe Kommunes opbygning af en central dataenhed og om nogle af de projekter, der er gennemført.
 
 
Data Ethics
v/ Catrine Søndergaard Byrne, advokat og rådgiver i dataetik og medstifter af DataEthics.eu
Ikke alt, der er juridisk lovligt og teknisk muligt, er etisk bæredygtigt. Via et kort oplæg og nogle
konkrete dilemmaer,
tvinges deltagerne til at tage stilling til den gode brug af data.

Læs mere og tilmeld dig på https://www.itchefer.dk/kita-temadag-hvad-kan-vi-med-data