KITA Efterårsseminar 2020 aflyst

Bestyrelsen har besluttet ikke at afholde foreningens årlige efterårsseminar, der var planlagt til 10. og 11. september. Beslutningen er truffet på baggrund af den usikkerhed der er for gennemførelsen pga. Covid19-situationen. Selv hvis det ville være muligt at gennemføre seminaret, ville situationen formentlig resultere i væsentligt færre deltagere end sædvanligt på grund af ekstraordinære arbejdsopgaver.
Bestyrelsen arbejder med muligheden for at afholde alternative medlemsaktiviteter (ex. virtuelle temamøder) i stedet og håber at kunne sende information ud herom i løbet af sommeren/efteråret. Generalforsamling og forårsseminar forventes afholdt som planlagt 4. og 5. marts 2021.