HVORDAN KAN KOMMUNERNE BIDRAGE TIL AT NEDBRINGE C02-UDLEDNINGEN?

KOMBIT, KL og Aarhus Kommune inviterer til Innovationsturnering den 6/11, hvor vi sammen skal finde bud på, hvordan kommunerne kan spille en aktiv rolle i, at Danmark når regeringens mål om reduktion af drivhusgasser med 70 pct. i 2030.

Kommunerne er i fuld gang med at implementere løsninger, der sparer på energien, sikrer miljøet og tilpasser sig et klima i forandring. Hvis vi skal nå målsætningen kræver det, at kommunerne sætter fuldt blus på udrulningen af alle de løsninger, vi ved virker. Samtidig skal vi finde innovative løsninger, der kan reducere kommunerne, virksomhederne og borgernes CO2-udledning.
Målet med Innovationsturneringen er at udvikle nye, konkrete løsninger med afsæt i data og nye teknologier.

Ny teknologi er en del af løsningen
Robotter og sensorer, samkøring, kunstig intelligens og smartere brug af data eller øget brug af adfærdsdesign og nudging er nogle af de stier, der skal betrædes, når kommunerne skal nedbringe CO2-udledningen.
Men hvordan gør vi det? Og hvilke nye, konkrete idéer kan bidrage til, at Danmark når den ambitiøse reduktionsmålsætning?
Vi har ikke svaret på forhånd, men vi samler deltagere fra kommuner og stat til at arbejde med nye løsninger.

Inspirerende oplæg og innovationsturnering
Vi starter ud med en halv dag (onsdag) med inspirerende oplæg, konkrete cases og en dialog om, hvilke konkrete udfordringer kommunerne står over for, når vi skal bidrage til CO2-reduktion.
På dag 2 skal vi i fællesskab udvikle nye idéer og løsninger. I innovationsturneringen sætter vi turbo på idéudviklingen og kårer vi den bedste idé, der sendes videre i et Hackaton, hvor idéen forædles og gøres klar til afprøvning i det virkelige liv.
Innovation lykkes bedst, når forskellige fagligheder bringes i spil. Deltagermålgruppen er derfor kommunale chefer og medarbejdere med enten digital indsigt og/eller viden om teknik- og miljøområdet. Fremtidens grønne løsninger går på tværs af sektorer og der reserveres derfor et antal pladser til deltagere fra staten.

Det får du med hjem:
•Inspiration til, hvordan I kan arbejde CO2-reduktion med afsæt i ny teknologi i din kommune
•Innovationshåndbog med guide til, hvordan man arbejder med idéudvikling og forædling af idéer
•Tættere netværk med andre kommuner

Du kan møde:
•René Gade, medlem af Data etisk Råd og iværksætter
•Thomas Gilbert, IoT-ekspert, Alexandra Instituttet
•Bo Fristed, chef for ITK,Aarhus Kommune
•Thomas Rysgaard Christiansen, adm. direktør i KOMBIT

Tilmeld dig på: https://tilmeld.kl.dk/innovationsturneringen/forside.html

Kort om Innovationsturneringen
•Onsdag d. 6. november kl. 15-19 og torsdag d. 7. november 2019 kl. 8.30-17.00 på Dokk1 i Aarhus.
•Prisen for at deltage er 800 kr., der dækker omkostninger til forplejning.