Hvordan bliver du populær og skaber resultater på den digitale spillebane.

KITA afholder den 24. februar 2020 temadagen: Hvordan bliver du populær og skaber resultater på den digitale spillebane.

It og forretning skal rykke tættere sammen, hvis der skal skabes resultater med digitalisering. Og det skal der. Alene på grund af den demografiske udvikling skal digitaliseringen skifte gear for at hente effektiviseringsgevinster. Ligeledes stiller borgerene stadigt – berettigede - større krav til service, sammenhænge og gennemsigtighed. Det er også noget øget digitalisering kan bidrage til.
Uanset hvad som driver digitaliseringen, kan du som IT-Chef eller digitaliseringskonsulent ikke gøre det alene. Du skal have andre med på rejsen. Det er (præcis) hvad denne temadag giver nogle bud på; hvordan bliver du ”populær” i din kommune og får forretningen/forvaltningerne med på digitaliseringsrejsen?
Hør bl.a. Kim Normann Andersen, Professor på CBS, Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør i Kalundborg Kommune samt erfaringer fra andre kommuner, der ligger godt jf. TIP-måling (Total It Performance). De vil gennem konkrete resultater fortælle om hvad der skal til og hvordan resultaterne skabes.


Tilmeldingsfristen er den 19. februar.

Temadagen afholdes hos
Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

Deltagelse på temadagen er gratis for medlemskommuner, men for tilmeldte deltagere der ikke møder op på dagen, faktureres der et no-show gebyr på kr. 750,- + moms.

Se det fulde program og tilmeld dig her: https://www.itchefer.dk/kita-temadag-hvordan-bliver-du-populaer-og-skaber-resultater-paa-den-digitale-spillebane