Efterårsseminar den 4. og 5. september

Har du endnu ikke tilmeldt dig KITA Efterårsseminar kan du nå det endnu - sidste frist for tilmelding er den 28. august.
Seminaret afholdes vanen tro på Koldingfjord Hotel.

Bemærk: Tilmelding (se under arrangementet.) kræver at du er logget ind.

Har du ikke en bruger, eller ønsker hjælp til tilmeldingen, kan du tilmelde dig på mail@itchefer.dk
 

Tilmelding kan ske frem til den 28. august 2014 og er bindende.
Ved tilmelding efter den 28. august 2014 skal du kontakte KITA på mail: mail@itchefer.dk

Har du spørgsmål til tilmelding kan du kontakte sekretariatet på ovenstående mail eller tlf. 31901155.

Program

Torsdag den 4. september 2014                          TEMA: IT Chefen i 2020

 
09.45 – 10.00 Registrering
Ankomst/kaffe
 
10.00 – 10.15 Velkomst ved formanden
v/. Formand KITA Henrik Brix, Favrskov Kommune.
 
10.15 – 11.00 Politisk fremtid for digitalisering
v/. MF Karin Gaardsted, IT Politisk ordfører (S))
Udviklingen på det it-politiske område går rivende stærkt i disse år. Derfor er det vigtigt at politikere og praktikere begynder at diskutere fremtidens udfordringer allerede i dag. For hvordan ser det offentlige digitale Danmark ud i 2020 og hvordan løser vi fremtidens udfordringer? Hvordan sikrer vi at vi får mange til at bruge de obligatoriske selvbetjeningsløsninger og at de som vitterligt ikke kan bruge en computer fortsat får den velfærd de har behov for? Hvordan sikrer vi at bredbånd bliver rullet ud i alle dele af Danmark? Og hvordan sikrer vi datasikkerheden i en tid hvor data flyder mere frit end hidtil?

 
11.00 – 11.20 Kaffepause
 
11.20 - 12.05

 
IT chefen i 2020
v/. Bettina Lundgaard, Chefkonsulent KMD og Pernille Kræmmergaard, Professor ITU og AAU
De kommunale It-organisationer og den kommunale It-chef står overfor store udfordringer i disse og de kommende år. Den til stadighed øget digitalisering stiller nye krav til såvel IT-organisationen som til It-ledelsen. Med udgangspunkt i disse udfordringer vil såvel Pernille Kræmmergaard som Bettina Lundgaard med udgangspunkt i Disimit projektet, egen forskning og passion for området, give deres bud på hvilke kompetencer skal der være i den fremtidige it-organisation, herunder komme omkring spørgsmål som: Hvilke krav stilles til It-chefen? Hvordan kan IT-organisationen organiseres og ledelse? Hvordan en dobbelt dagsorden om effektiv drift og udvikling samt innovation understøttes i en kommunal organisation?

 
12.05 – 13.05 Frokost
(Nøgler kan afhentes i receptionen)
13.05 – 13.50 IT chefen I det digitale landskab – spot fra IT I Praksis 2014
v/. Erik Møberg Ramböll
Realiseringen af de nationale digitaliseringsstrategier og de interne målsætninger indeholder betydelige ledelsesmæssige udfordringer, som IT-chefer, digitaliseringschefer og forretningschefer skal navigere i. Med IT I Praksis 2014 stilles der skarpt på det aktuelle digitaliseringslandskab, og de roller der skal udfyldes i de kommende år for at nå ambitionerne. Foruden de nationale krav er der betydelige interne udfordringer, som enten må løses indenfor den enkelte kommune eller af flere kommuner i fællesskab. Her vil det nødvendige fokus på organisering og kompetencer i nøglepositioner kommer i fokus. I indlægget vil der tillige blive trukket parraller til de opmærksomhedspunkter, som private CIO’s iagttager for at skabe en succesfuld udvikling.
 
13.50 – 14.35 Paradigmeskiftet – hvordan tilvejebringes it-løsninger i fremtiden
v/. Henrik Brix, IT Chef Favrskov Kommune, Formand for Kommunernes it-arkitekturråd samt KITA
Med klare politiske krav om ”mere for mindre” og adskillige målsætninger, der skal nås i 2020, er digitalisering udråbt som et af de redskaber, der skal sikre det danske velfærdssamfund. Regeringen har vist, at den ikke er bange for at anvende obligatorisk digitalisering. Nu er det så op til os at få det til at virke anstændigt, så vi kan være det bekendt overfor borgere og ansatte. Det stiller større krav til bedre og mere sammenhængende it-løsninger. Hvordan bygger vi de bedste og billigste it-løsninger i fremtiden, og hvad er konsekvenserne? Hvilke forudsætninger skal være på plads, og hvilke kompetencer kræves af it-organisationen og de kommunale forretningsområder?

 
14.35 – 14.55 Kaffepause

 
14.55 – 15.40 Digital Velfærd 2020 - At gøre drift til dagligdag
v/. Morten Kyng, Forskningschef Alexandra Instituttet
Velfærdsteknologi, tablets og telesundhed – der er mange bud på hvordan det offentlige kan levere mere og bedre velfærd til flere, uden at udgifterne løber løbsk. Hidtil har erfaringerne ikke kunnet leve op til forventningerne, men sådan behøver det ikke at være.
Ved at fokusere på samarbejde, videndeling og datadeling – både internt i en kommune og i forhold til andre kommuner, hospitaler og praktiserende læger – kan der skabes værdi for både borgere, personale og kommune. Det kræver blot at vi holder op med at satse på nye, små projekter baseret på ildsjæle og korttidsbudgetter, og i stedet udvikler sammenhængende forløb for borgere og for personale og ikke mindst skaber sammenhæng i it-systemerne.

 
15.40 – 16.00 Kaffepause

 
16.00 – 16.45 Datasikkerhed – Er der behov for bedre beskyttelse af personoplysninger?
v/. Chefkonsulent Pernille Jørgensen, KL
Se og Hør-sagen og datalæk-sagerne i forsommeren har bragt fornyet fokus på beskyttelsen af persondata, og fra alle sider har der lydt krav om skærpede regler for behandling af persondata. Spørgsmålet er, om det er vejen frem? Pernille Jørgensen vil stille skarpt på EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse og redegøre for, hvilke udfordringer de nye regler giver. Desuden vil der blive givet en orientering om arbejdet i den netop nedsatte parlamentariske arbejdsgruppe under Folketingets Retsudvalg, som skal undersøge mulighederne for bedre beskyttelse af personfølsomme oplysninger.


 
16.45 – 17.30 Pause

 
17.30 – 18.00 Velkomstdrinks i baren
 
18.00 – 20.00 Middag
 
20.15 - ? Underholdning

 
 
 
 
 
 
 
Fredag den 5. september 2014                               TEMA: Aktuelle emner.

 
09.00 - 10.00 KOMBIT – aktuel status
v/. Direktør Hans Berthelsen, KOMBIT
Deltagerne får en opdatering på de mange aktiviteter vedr. monopolbruddet, herunder status på udbuddene og den fremadrettede proces. Indlægget vil yderligere give en opdatering på læringspunkterne fra KOMBIT seminaret omkring implementering af hhv. KY, KSD og SAPA afholdt d. 19. og 20. august. Slutteligt gives en opdatering på nye projekter som KOMBIT er startet på.

 
10.00 - 10.15 Pause
10.15 – 11.00 SKI  
v/. Direktør Signe Lynggaard Madsen, SKI og Udbudskonsulent, Bjarne Jørgensen
SKI’s kommunale IT-aftaler, med særligt fokus på SKI’s rammeaftale 02.19 – ASP/Cloud. v/Udbudskonsulent, Bjarne Jørgensen. 
Først en kort SKI statusafrapportering v/ direktør, Signe Lynggaard Madsen.
  • Forskellen mellem den nuværende og den kommende 02.19, samt hvad det giver af fordele for brugerne af aftalen
  • Den kommende 02.19 og sammenhængen til den Fælles Kommunale Rammearkitektur og monopolbruddet.


 
11.00 - 11.15 Pause
11.15 – 12.00   Status på udrulningen af Digital Post
v/. Jacob Poulsby Andersen, KL
Den 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at kunne modtage Digital Post fra den offentlige sektor. Det stiller store krav til både borgerne og myndighederne. Jacob Poulsby Andersen fra KL giver en status på implementeringen af Digital Post, herunder fritagelser, kommunikation og kampagner, særlige udfordringer og udbuddet af den næste version af Digital Post.
 
12.00 Frokost sandwich
(Husk at aflevere nøgler)