Digitaliseringsmessen20 omlægges til et virtuelt arrangement

Digitaliseringsmessen20 skulle have været afholdt fysisk den 2. december i Odense. KL er nu i fuld gang med at se på hvordan, man kan omlægge Digitaliseringsmessen20 til et virtuelt arrangement senere på året.
KL har besluttet, at alle konferencer og større arrangementer omlægges til virtuelle koncepter i resten af 2020. Beslutningen er truffet, fordi stadig flere af kommunerne i disse dage arbejder ud fra et udvidet forsigtighedsprincip, der betyder, at de ikke ønsker, at deres medarbejdere rejser rundt i landet og deltager i fysiske møder.
Spørgsmål vedr. Digitaliseringsmesse kan rettes til Frederikke Weien Jensen, frwj@kl.dk.