Databeskyttelsesdagen 2017

Danmarks nationale konference om databeskyttelse gennemføres for 6. gang som et  heldagsarrangement i Christian 4.s gamle børsbygning på Slotsholmen i København
torsdag 26. januar 2017 fra kl. 9.00 – 16.30 
Databeskyttelsesdagens konference har først og fremmest til formål at formidle information og debat om databeskyttelse, men arrangørerne vil også gerne medvirke til tværfaglig videndeling og samarbejde og naturligvis bidrage til inspiration, netværk og værdifuld erfarings-udveksling.
Arrangementet er åben for alle, men henvender sig især til offentlige og private beslutningstagere. F.eks. dataansvarlige, databeskyttelses-ansvarlige,  it-sikkerhedsansvarlige, it-arkitekter, risk managers, chefer for organisationsudvikling, HR og personalechefer, compliance managers, jurister, advokater, revisorer og andre rådgivere i privacy og persondatabeskyttelse samt databehandlere og it-leverandører, der ikke kun vil have sagkyndig fakta og information, men i øvrigt ønsker at blive klogere på den allernyeste viden og forskning indenfor persondata- og privatlivsbeskyttelse. Desuden vil folketingspolitikere, EU-politikere, regions- og kommunalpolitikere, repræsentanter for forskellige interesseorganisationer og græsrodsbevægelser, forskere i diverse fagdicipliner indenfor humaniora og samfundsvidenskab samt journalister og andre mediefolk have nytte og interesse i at deltage.
I 2017 er konferencens titel Regulering, Teknologi, Organisation og Kultur/Etik. Med disse fire synsvinkler udmønter på glimrende vis Databeskyttelsesdagens mission om en holistisk tilgang til databeskyttelse, som et vigtigt samfundsemne, der berører os alle.
Konferencens temaer er:

TEMA 1
Regulering, indlæg ved  bl.a, EU Kommissionen og  Datatilsynet  

TEMA 2+3
Work shops Teknologi/Organisation

Konferencen opdeles i 2 workshop spor, som har Teknologi og Organisation som hver deres overskrift. Her vil IBM tale om fremtidige trends, herunder Watson og lignende teknologier, TDC vil tale om forandringsledelse, som er nødvendig for at få respekt for persondata forankret i virksomheden. Du kan også høre om Falcks erfaringer med implementering af GDPR, og få gode råd om konsekvensanalyser fra Carve Consult. Endelig kommer vicedirektør Barbara Körffer fra Datatilsynet Schleswig/Holstein og taler om Privacy Seals/certificeringer, som mange mener er ”vejen frem”. Der vil også være frokost i dette tidsrum.

TEMA 4
Kultur og etik

I Tema4 sættes fokus på kultur og etik ved brug af personlige oplysninger, særligt indenfor sundhedsområdet. Hør blandt andet de overvejelser som Dansk Forening for Klinisk Telemedicin gør sig om vores alles sundhedsdata.

TEMA 5
Hvad rør sig (panel – skyd på eksperterne)

Panelet samles af dagens indlægsholdere, og her er mulighed for at få svar på det, du lige tænker over. I løbet af dagen kan du stille dine spørgsmål på post-its og digitalt, og panelet får så lov til at komme med de kloge svar. 


I lighed med tidligere tilbydes Kita´s medlemmer  en rabat på 25 % på deltagergebyret.
Ved tilmelding http://databeskyttelsesdagen.dk/tilmelding-2/
eller til postkasse@fkconsulting.dk bedes hvert medlem blot oplyse medlemskab af KITA, hvorefter der bliver fratrukket 25 % i rabat på deltagergebyret, der brutto udgør 1.200,00 kr. incl. moms. eller efter rabat 900,00 kr. (720,00 kr. excl. moms). 

Konferenceprogrammet kan ses her:
https://databeskyttelsesdagen.dk/konferenceprogram/
 
Der tilrådes hurtig tilmelding, da konferencen plejer at blive fuldtegnet ret hurtigt.