Arkitekturmodellering med ArchiMate®

KL udbyder i samarbejde med KITA og Strand & Donslund: Todages kursus om Arkitekturmodellering med ArchiMate®. Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter. Efter kurset har deltagerne en bedre forståelse af arbejdet med forret­nings- og it-arkitektur med sigte på at imødekomme forskellige interessent­ers informationsbehov med Archi­Mate®-modeller. Deltagerne har også fået en række teknikker til arkitekturarbejdet og hvordan modellering indgår som en naturlig del. Endelig kender deltagerne til kontek­sten for det kommunale arbejde med forretnings- og it-arkitektur i form af den fælleskommunale rammearkitek­tur og Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA). Kurset giver deltagerne en fælles forståelse på tværs af deres roller som fx forretnings- og it-arkitekter og digi­taliseringskonsulenter. Læs hele invitationen her: https://tilmeld.kl.dk/arkitekturmodellering/om-kurset.html