KITA Temadag: De første erfaringer med GDPR i kommunerne

Primære faneblade


Underretter samtlige brugere der er tilmeldt arrangementet om at der er foretaget en opdatering på arrangementet.