Links

LOLA (Linked Organisation of Local Authority ICT Societies)
LOLA er et international fællesskab af offenligt it-foreninger som alle har til fælles mål at skabe bedre service gennem digitalisering.
http://www.lola-online.org/

KommITs
KommITs er det svenske modstykke til KIT@. Foreningen varetager de svenske kommunernes interesse i digitaliseringen og representerer omkring 150 kommuner i Sverige.
www.kommits.se

NASCIO
Den amerikanske sammenslutning af statslige it-chefer.
www.nascio.org  

NorSIS
Norsk Center for Informationssikring er en del af den norske regering og arbejder for at fremme informationssikkerheden i Norge.
www.norsis.no