Maj 2018

Download magasinet
Det er en lang rejse landets kommuner har begivet sig ud på med digitalisering og arkitekturstyring
Fælleskommunal rammearkitektur, herunder de fælleskommunale støttesystemer, er væsentlige grundpille
KL har gennemført en effektivitetsmåling om rammearkitekturen blandt it-og digitaliseringscheferne i
Det kommende teleforlig vil især opgradere ”dækningen” i Danmark med nye mobile teknologier og kun i
De tre frekvensauktioner på mobilområdet bliver nu tilsyneladende udskilt i en selvstændig delaftale
Der er to principper fra Teleforliget af 1999, der går igen.
1) Markedsbaseret udrulning
2) Tekno
En kommunal hjemmel er skrevet ind i det foreløbige udkast til et nyt teleforlig.
Hver anden dansk kommune sætter priserne ned på masteleje på arealer og bygninger, som teleoperatøre
Seks kommuner i Vestjylland går ud i et nyt fælles udbud for at sikre bedre mobildækning i området.
Business Region MidtVest har vedtaget en handlingsplan, som sætter skub i en række nye initiativer p
En ny gravebekendtgørelse liberaliserer anmeldelserne ved mindre gravearbejder.
EU-Kommissionen kommer med 120 mio. Euro (900 mio. kr.
Teleindustrien er overordnet set godt tilfredse med udkastet til det nye teleforlig.
Det tager tid at indfri gevinsterne i kommunerne med Grunddataprogrammet.
Grunddataprogrammet er forsinket, og kommunerne hænger stadig i en investeringsfase.
I Herning Kommune har fokus i forhold til Grunddataprogrammet været på øget kvalitet snarere end ege
I Svendborg Kommune har man indtil videre svært ved at få øje på de konkrete gevinster ved investeri
Med projektet DATAVEJEN forsøger Svendborg Kommune på en meget konkret måde at understøtte væksten i
I øjeblikket betyder Grunddataprogrammet primært øgede investeringer og mere arbejde i Sønderborg Ko
Datafordeleren er et centralt element i hele Grunddataprogrammet og forsinkelsen i leverancen har sa
Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) forventes at få ni forskellige leverandører, så opgaven med at lev
Telecare Nords behandling af KOL-patienter danner skole for de øvrige regioner og kommuner ved imple