Februar 2020

Download magasinet
”Borgeren skal opleve en kommunal sektor der skaber tillid og tryghed, hvor borgeren i højere grad o
Jo længere tid en borger er på offentlig forsørgelse, desto større andel skal kommunen betale af bor
I første halvår af 2020 bliver de landsdækkende telemedicinske it-systemer og den digitale infrastru
Næsten samtlige danske kommuner har nu taget Skoleintras afløser Aula i brug.
”Det er mindst lige så vigtigt at forberede et EU-udbud som at gennemføre det,” siger Chefstrateg Jø
Rapporten ”Status for offentlig konkurrence”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag, viser
Investeringerne i digital infrastruktur ligger på et historisk højt niveau.
Energistyrelsen kommer med en ny funktion på hjemmesiden Tjekditnet.dk, som giver kommuner, bredbånd
Med en ambition om at styrke kommuner og regioners viden om, hvad der virker, og hvordan man kan ska
Inden udgangen af 2020 skal alle 98 kommuner udstille data inden for otte sagsområder, som borgere v
Vejle var med som pilotkommune for ”Borgerens adgang til egne data” i 2018.
Favrskov Kommune var tidligt ude i 2018, da den kom med som en af fem pilotkommuner i KL-projektet ”
Betingelsen for at lykkes med at udstille data for borgere og sagsbehandlere er høj datakvalitet.
Nyborg Kommune har valgt leverandør til et nyt Identity and Access Management-system (IAM) fra ID Co
Fælles sprog, en masse ny viden og øget bevidsthed om sin egen rolle som kommunal DPO.