Velfærdsteknologi: Et område præget af stor mangfoldighed

Velfærdsteknologi: Et område præget af stor mangfoldighed

Alt lige fra støvsugerrobotter til loftslifte og bærbare enheder til sundhedspersonale, der kommer på besøg i folks hjem, til skole- og social- og omsorgsområdet, går under betegnelsen velfærdsteknologi. Begreber som telemedicin og telesundhed hører også med i samme kategori. Det er et både stort, mangfoldigt og komplekst teknologiområde.
Bundlinjen på området er, at kommunerne og it-afdelingerne overtager flere og flere sundhedsopgaver fra hospitalerne som kræver midlertidig monitorering. En Momentum undersøgelse fra KL i maj 2016 viser, at 60 pct. af sundhedspersonalet i kommuner vurderer, at kommunerne har fået ”mange flere” opgaver, mens 40 pct. mener ”flere”. 
Kit-Magasinet har i dette tema beskrevet projekter i en række kommuner. Anskaffelsen af et nyt Elektronisk Omsorgs Journalsystem (EOJ) er startet som et frivilligt projekt i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), der består af ni kommuner. Men efter udbuddet blev godkendt af styregruppen i DSD, har foreningen inviteret andre kommuner med ombord. Fire kommuner uden for foreningen har nu meldt sig til udbuddet. Så nu går 13 kommuner sammen om et fælles udbud.
I Frederikshavn Kommune eksperimenterer de med velfærdsteknologi for små midler - i første hug. Projektleder Hanne Engholm, Center for it, digitalisering og velfærdsteknologi i Frederikshavn Kommune inviterede medarbejdere på Sæby Ældrecenter med til et forsøg.
”Vi arbejder ud fra tesen om at det giver mening at eksperimentere for at finde nye løsninger på vores udfordringer. Især i forhold til velfærdsteknologi, hvor det handler om at forsøge sig frem for at blive klogere på hvor og hvordan teknologien kan give værdi. Fordelen med eksperimenter er, at vi gradvist bliver klogere uden, at det skal koste spidsen af en jetjager fra start. Medarbejderne arbejder med værdien af ny teknologi og vi høster erfaringer, inden vi eventuelt skalerer op. Derudover har eksperimenter også den force, at de i høj grad er med til at modne medarbejderne og borgerne i forhold til at tage nye løsninger og ny teknologi i brug” siger Hanne Engholm.
Kommunen har nu igangsat et pilotprojekt med touchskærme, som bliver implementeret i dette efterår.
I Vallensbæk Kommune har kommunen foretaget organisationsændringer til at håndtere, at borgere og virksomheder stiller nye og anderledes krav til kommunens serviceleverancer. De har oprettet et center for borger- og virksomhedskontakt. Skole- og omsorgsområdet ligger stadig i fagcentre, men her har kommunen lavet en governance model til at få kontakten til borgerne til at hænge sammen.
”Udviklingen i vores samfund går i retning af, at borgere og erhvervslivet stiller nye og anderledes krav til kommunens services. Et af kravene er større sammenhæng i kommunens serviceleverancer, så de ikke skal løbe fra Herodes til Pilatus, hver gang de skal have løst en opgave eller skal i kontakt med flere afdelinger, når de henvender sig digitalt,” siger Centerchef for Borgere, Erhverv og Digitalisering Bjørn Borup, Vallensbæk Kommune.

Af Flemming Kjærsdam