To ud af tre borgere roser kommuner for ”Borgerblikket”

To ud af tre borgere roser kommuner for ”Borgerblikket”

To ud af tre borgere, som har deltaget i det kommunale pilotprojekt om ”adgang til egne data”, roser løsningen. Den giver et bedre overblik og er relevant. Der er kun 10 pct. af borgerne som er ”utilfredse” eller ”meget utilfredse”. Erfaringer fra KL’s pilotprojekt kommer nu til at indgå i de kommende drøftelser mellem regeringen og KL.
Fem kommuner har gennemført pilotprojektet ”adgang til egne data” i samarbejde med KOMBIT, og projektet er afsluttet og evalueret i første kvartal 2019. Ifølge evalueringsrapporten ”Borgernes adgang til egne data, pilotprojekt for Borgerblikket”, har der overordnet set været tilfredshed med løsningen.
67 pct. af borgerne er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med ydelsesoverblikket. Tilsvarende gælder det for 63 pct. med sagsoverblikket. Så alt i alt er tilfredsheden stort set ensartet for de to områder, dog med den bemærkning, at borgernes tilfredshed med adgang til ydelsesområdet ligger en anelse højere end på sagsområdet. Kun omkring 10 pct. af borgerne er ”utilfredse” eller ”meget utilfredse” med løsningen. Resten er hverken ”tilfredse eller utilfredse”.
Når økonomiforhandlingerne mellem regeringen, KL og regionerne skydes i gang om næste års budget i 2020, bliver det samtidig starten på udmøntningen af den nyligt indgåede aftale om digitaliseringspagten, hvor parterne er enige om at etablere ”Mit overblik”, der skal give ”borgerne et bedre overblik og mere gennemsigtighed i den digitale offentlige service,” som det hedder i digitaliseringspagten.
”Som en del af de kommende års økonomiforhandlinger om budgettet, skal stat, regioner og kommuner aftale, hvilke områder, der skal åbnes op for til borgeren i MitOverblik.” siger vicekontorchef, Digitalisering og Teknologi, Ken Rindsig, KL.
Dermed kommer kommunerne også med væsentlige erfaringer fra pilotprojektet, som kan bruges i de kommende økonomiforhandlinger.
 
83.000 besøg
Pilotprojektet ”Borgerblikket”, er som nævnt blevet godt modtaget blandt borgere og kommuner. Løsningen har ligeledes været velbesøgt. I evalueringsperioden fra 11. december 2018 til 28. februar 2019 har løsningen haft over 83.000 besøg.
Grunden til, at der har været så mange besøgende er, ifølge evalueringsrapporten, at borgerne har brugt borger.dk som digital adgang.
Cirka halvdelen af de besøgende havde en sag – i alt 41.000. Kun omkring 100 af de besøgende har henvendt sig til it-supporten. 
”Der har været en bekymring om, at kommunerne ville få et massivt antal henvendelser fra borgerne, som følge af at give borgerne mere overblik over deres sager og ydelser. Det tyder imidlertid ikke til at være tilfældet. Evalueringsrapporten viser, at der har været under 100 henvendelser ud af 83.000 besøg.” siger Ken Rindsig.
De fem pilotkommuner Esbjerg, Favrskov, Faaborg-Midtfyn, Vejle og Aarhus har også taget godt imod at åbne op for borgerne. Det har været en omstilling. Kommunerne ser dette som et første skridt til at åbne yderligere op i de kommende år. Når en borger har besøgt en kommune for at se overblikket over sin egen sag, kan borgeren ikke se, hvad der står i dokumentet. Borgeren har kun kunnet se, at der er et vedhæftet dokument på sagen samt se titlen på dokumentet.
Der har været variation blandt de fem deltagende kommuner om hvor mange data, borgerne har fået adgang til hvor Aarhus Kommune har vist sager og ydelser fra en række områder, har andre kommuner kun vist data fra enkelte områder. Kommunerne vil løbende kunne åbne op for flere områder.
 
 
 
 
 
Digitaliseringspagten:
Digitaliseringspagten, som løber frem til 2024, er et supplement til den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og de kommende fem års økonomiforhandlinger. Her skal myndighederne i fællesskab finde ud af at åbne op for nye fagområder, der er med til at skabe et bedre overblik for borgerne. Det er samtidig afgørende for det offentlige at fastholde borgernes tillid ved at give digital adgang.  
”Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere et ”Mit overblik,” der skal give borgeren adgang til egne data på en lettilgængelig måde. Borgerens adgang til egne data skal være tilgængeligt der, hvor borgeren færdes, blandt andet på borger.dk. Overblikket vil indeholde en visning af relevante oplysninger, som det offentlige har om borgeren, samt borgerens igangværende sager og tildelte økonomiske ydelser….
”At overblikket etableres frem mod 2024. Udvælgelsen af områder samt oplysninger, der skal være tilgængelige for borgeren, sker under hensyntagen til, hvad der giver mest værdi for borgeren samt til områdernes modenhed og den løbende systemmodernisering. Det aftales løbende mellem parterne i de årlige økonomiforhandlinger, hvilke konkrete data der gøres tilgængelig for den enkelte borger.” ”Sektorspecifikke platforme skal fortsat være borgerens direkte indgang til den pågældende sektor og sektorspecifikke data, fx sundhed.dk for sundhedsdata og skat.dk for skatteoplysninger,”
Kilde: Digitaliseringspagten.
 
 
Fakta om pilotprojektet:
Kommune besøg:
Aarhus 41.269
Esbjerg 15.177
Vejle 11.192
Faaborg-Midtfyn 5.868
Favrskov 4.777
Kilde: Evalueringsrapport: Borgernes adgang til egne data, pilotprojekt for Borgerblikket
 
FAKTA
KL har nu åbnet op for at de næste fem-10 kommuner, kan komme på Borgerblikket, frem mod sommerferien.
Hvis I har interesse i at høre nærmere eller være blandt de kommuner, der tager løsningen i brug, kan I kontakte  Marie Madsen mmd@kl.dk eller Tobias Kirstein tsh@kl.dk