Tillykke med de 20 år

Tillykke med de 20 år

Med 20-års jubilæum for Kit-Magasinet, når KIT@ som forening en milepæl – og jeg synes også godt, nu vi er i gang med milepæle – i samme ombæring at tage Digitaliseringsmessen fra 2009 med som et jubilæumsår.

Både foreningen KIT@, Kit-Magasinet og Digitaliseringsmessen, som KIT@ er medarrangør af sammen med KL og Borgerservice Danmark kan glæde sig over dette. Desuden har Digitaliseringsmessen en række nært tilknyttede alliancepartnere, der alle har digitaliseringen af den offentlige sektor, som deres absolutte omdrejningspunkt. Herfra skal lyde et tillykke og en tak til alle. KIT@ som forening og Kit-Magasinet har en andel i dette. Men uden alle de andre – ville det ikke have lykkedes. Det synes jeg lige I skulle vide. Godt gået og tak for godt samarbejde gennem alle årene.

 

Det er som regel sådan, og det gælder de fleste forhold i tilværelsen, at først når vi kommer på afstand af den travle hverdag og kigger tilbage over tid, forstår vi, hvad vi har gjort og hvilke resultater man har opnået og ikke opnået. De sidste har man måske lært af. Danmarks ubetinget største filosof Søren Kierkegaard sagde”Livet forstås baglæns, men må leves forlæns". Det er knivskarpt og er stadig sandt.

 

De to foreninger forenes

I dette nummer af Kit-Magasinet har vi naturligvis en jubilæumsartikel om foreningen KIT@´s vanskelige start med to landsdækkende foreninger, der efter en årrække hver for sig fandt sammen på en generalforsamling i 2002. Forinden da havde den ene forening – KIT – fået den idé at udgive et magasin, der fik navnet KIT-magasinet. Det har så holdt ved lige siden – og er i dag både et medlemsblad og et magasin om digitaliseringen i den kommunale sektor.  

 

Vi har nået meget i de 20 år, magasinet har været udgivet. Lad mig i flæng nævne, Kommunalreformen i 2007, begrebet digitalisering kom med i den danske ordbog, salg af KMD, etablering af KOMBIT, Monopolbruddet, de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, Støttesystemer, rammearkitektur, fællesoffentlige løsninger og professionalisering af kommunernes It-organisationer, samt de mange lokale, regionale, tværfaglige samarbejder over alt.  

 

I denne udgave af Kit-Magasinet har vi et tema om ”automatisering og rammearkitektur”. Det omfatter både brug af RPA-robotter og begyndende brug af Machine Learning og Kunstig Intelligens. Man kan vel godt sige, at selv om RPA er en relativ nem måde at automatisere på, er det også en slags lappeteknologi, der overtager det rutineprægede tastearbejde for systemer som ikke er integrerede. I et interview med KL hedder det, at blot en håndfuld kommuner selvstændigt har igangsat teams med fokus på Machine Learning og Kunstig Intelligens. Her kigger vi ind i fremtiden med algoritmer, der er blevet trænet i sager, som virker som beslutningsstøtte for sagsbehandlere.

 

Vi har også artikler om, at automatiseringen også handler om at værne om borgernes data. På den ene side skal vi som kommuner levere data hurtigt og effektivt til borgerne. På den anden side skal vi som myndighed beskytte borgernes data mod misbrug. 

 

Datatilsynet har været på besøg i en række kommuner, og rejst ”alvorlig kritik” af databehandleraftalerne. Men det glæder mig, at tilsynschefen i Datatilsynet siger, at det er en ”overordentlig kompleks opgave kommunerne har,” og at der ikke er belæg for at sige ”det generelt set står dårligt til med datasikkerheden i landets kommuner”.

 

Tak for ordet.