TEMA Den digitale folkeskole

TEMA Den digitale folkeskole

Folkeskoler i 32 danske kommuner deltager i forsøg med faget teknologiforståelse. Eleverne skal blandt andet lære at programmere for at forstå de underliggende mekanismer i den teknologi, de anvender i hverdagen.
Visionerne for faget teknologiforståelse er store. Ifølge de indledende kapitler i læseplanen skal det sætte eleverne i stand til ”at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et samfund præget af øget digitalisering”.
 
John Klesner, formand for Danmarks it- og medievejlederforening, siger:
”Funktionaliteten i de digitale produkter, eleverne bruger i hverdagen, er et resultat af programmeringen. Og ved selv at skulle skabe produkterne lærer eleverne, at programmeringen er et resultat af en række valg truffet af menneskene bag produkterne. Og de valg er alle truffet ud fra nogle værdier eller forretningsmæssige hensyn, som eleverne skal klædes på til at forstå”.
 
Det er næstformanden i foreningen af Skoleforældre Anette Lind langt fra enig i.
”Programmering er helt sekundært i forhold til den designproces og de valg, der går forud. I dag bliver selve programkoden også i stadig højere grad automatisk genereret af applikationer ud fra ikke-teknisk input”.
”For at programmere skal man have nogle færdigheder såsom logik, ræsonnement og abstraktionsevne, som allerede udvikles i faget matematik. Det er de færdigheder, der gør, at man kan programmere ordentligt. Hvis de ikke er grundlaget, følger man bare en opskrift, og det lærer man ikke noget af,” siger Anette Lind.
 
Fire kommuner er udvalgt som pilotkommuner til at teste Aula. Kit-Magasinet har besøgt to skoler i Odder Kommune. De kommer med positive tilbagemeldinger.
 
”I forhold til SkoleIntra er brugervenlighed det ord, jeg helt overordnet vil beskrive Aula med. Løsningen er nemt tilgængelig og intuitiv at arbejde med, og implementeringen er skredet godt frem,” siger projektleder på Aula Pernille Madsen, Odder Kommune.