Telemedicin er en ny model at digitalisere i fællesskab på

Telemedicin er en ny model at digitalisere i fællesskab på

Indkøbene af telemedicinske løsninger i to store fællesskaber til behandling af KOL-patienter er en ny model at digitalisere på tværs af sektorer. ”Der åbner sig nye muligheder for bedre, billigere og mere ensartet digital udvikling i de kommende år,” siger digitaliseringschef Mette Harbo, Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning og medlem af formandskabet for telemedicin (FUT).
Det landsdækkende telemedicinske projekt, TeleKOL, som indeholder etablering af en landsdækkende, digital infrastruktur, medarbejderløsninger og borgerløsninger er inde i en god gænge. Kort før jul skrev Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) under på kontrakten med Systematic om digital infrastruktur. I februar 2019 indgik de fem landsdele og 98 kommuner kontrakt med CGI om medarbejderløsninger. Og i øjeblikket er de fem leverandører af borgerløsninger i gang med at teste deres løsninger op mod infrastruktur og medarbejderløsninger. De fem leverandører af borgerløsninger er CGI, EWII Telecare, KMD, Medware og Tunstall.
Telemedicin handler om, at KOL-ramte borgere i eget hjem ved hjælp af en app sender data ind til praktiserende læge, kommunal sundhedspleje eller sygehus. Borgerens data bliver gjort tilgængelige for personalet via medarbejderløsningen.  
”Allerede nu har det vist sig at være en interessant forretningsmodel, når vi arbejder med at digitalisere et fagområde på tværs af sektorer. Hvis vi lykkes med at få tilstrækkelig beslutningskraft og en stærk styring på tværs af så mange organisationer, åbner der sig mange nye muligheder for bedre, billigere og mere ensartet digital udvikling af den offentlige sektor i de kommende år,” siger Mette Harbo.
 
Forskellige udbud
Formålet med de forskellige udbud har været at opbygge en national, digital infrastruktur, som alle skal bruge, hvor der så ved siden af etableres en række rammeaftaler med forskellige leverandører af telemedicinske løsninger, som bygger oven på den telemedicinske løsninger.
Mette Harbo: ”Det har været vigtigt at gennemføre de forskellige udbud for at understøtte en flerleverandørstrategi. Både for at undgå et nyt monopol, og for at sikre at kommuner og regioner har mulighed for selv at vælge mellem forskellige løsninger”.
”I den forstand er vi allerede lykkedes, da vi i dag har otte rammeaftaler med fem forskellige leverandører. Muligheden for at markedet bliver åbnet op, og vi kan fastholde den situation, er i høj grad til stede. Kommuner og regioner har forskellige behov og ambitioner, og med rammeaftalerne har de mulighed for at vælge blandt flere leverandører, der kan sikre lokalt tilpassede løsninger,” siger Mette Harbo.
Som nævnt er infrastrukturen fra Systematic det fundament, telemedicinløsningerne bygger på. I rammeaftalerne køber kommuner og regioner ”tynde”, billigere løsninger ud mod medarbejderne (CGI red.) og mod borgerne. Når borgerløsningerne er endeligt godkendte og testet i juni måned, vil borgeren hente en app ned på sin telefon, og borgeren kan fra en smarthone eller anden enhed sende data ind til medarbejderløsningen.
Første delleverance på medarbejderløsningen er afsluttet, og der kører integrationstests op mod infrastrukturen fra de fem borgerløsninger hen mod sommerferien. Før sommerferien vælger kommuner og regioner leverandører og underskriver kontrakt.  
”Vi har købt moduler og valgt at få flere leverandører. Vi har bevidst fravalgt en stor forkromet løsning fra én leverandør. Det havde fra en indkøbsbetragtning været besnærende at vælge den, så alt kommer fra en og samme leverandør. Men det ville have ført til et nyt monopol. Vi har villet undgå et nyt monopol på alt tværsektoriel sundheds it, og vi ville undgå at stå tilbage med et proprietært system,” siger Mette Harbo.
 
Pilen peger på grønt
Lige nu peger pilen på grønt – både hvad angår tidsplaner og budgetter.
Mette Harbo: ”Det skal nok give os noget bøvl – noget teknisk bøvl – når der er flere leverandører involveret. Det ved vi godt. Men det tager vi med sindsro, fordi vi mener kursen er rigtig. Vi vil åbne standarder og åbne snitflader inden for telemedicin. Det er op til de valgte leverandører at åbne deres systemer, så de kan arbejde sammen med andre leverandørers systemer. Det nytter ikke at sætte hegn omkring deres egen løsning og lukke af for andre, hvis man fremover vil sælge til det danske sundhedsvæsen. Om få år kommer der helt nye teknologier, som den telemedicinske infrastruktur og medarbejderløsninger skal kunne interagere med, og så hjælper det ikke, hvis vi har valgt en række leverandører, som ikke har åbne systemer.”
Mette Harbo fortæller videre, at så længe kommuner og regioner står sammen om indkøbene i fællesskaber, vil operationen også lykkes.
”Det er rigtig glædeligt, at vi kan holde sammen på tværs. Der er en vilje i kommuner og regioner til at stå sammen i fællesskaber. Det er teknologisk svært for den enkelte kommune at bygge teknisk viden op om telemedicin, og det er ligeledes dyrt at gøre det alle 98 steder. Der er store fordele for alle ved at løfte det i fællesskab. Det er et sundhedstegn og viser en høj grad af gensidig tillid, at man kan lave it i fællesskab. Det er fint at kommunerne accepterer hinanden i et fællesskab, hvor der udpeges få kommuner at løse en konkret opgave på vegne af de andre kommuner,” siger Mette Harbo.


FAKTA
I fremtiden vil kommuner og regioner gerne brede den digitale infrastruktur ud, så den omfavner telemedicinske løsninger til andre sygdomme end KOL. De vil også gerne bruge telemedicin over for diabetes 2 og hjertepatienter og andre patienter med kroniske sygdomme og som kan monitoreres i eget hjem.