Telecare Nords behandling af KOL-patienter danner skole i hele landet

Telecare Nords behandling af KOL-patienter danner skole i hele landet

Telecare Nords behandling af KOL-patienter danner skole for de øvrige regioner og kommuner ved implementeringen af den nationale handleplan for telemedicin til KOL-patienter. Siden 2012 har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner gennemført monitorering af KOL-patienter i eget hjem. Det er erfaringerne herfra, der nu bliver udgangspunktet i den nationale implementering.

Siden 2012 har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner gennemført monitorering af KOL-patienter i eget hjem ved hjælp af telemedicin. Det er disse erfaringer, der nu danner skole for andre kommuner og regioner, når der skal implementeres telemedicin i hele landet. Kommuner og regioner er gået sammen om et fælles udbud kaldet FUT – Fælles Udbud af Telemedicin.

TeleCare Nord har i tre et halvt år i perioden fra 2012 til og med 2015 arbejdet med at tilbyde telemedicin til borgere med KOL i stor skala. Formålet med at gå fra et pilotprojekt til et storskalaforsøg var at hente erfaringer i driften for at blive klogere på hvilke gevinster, der kan høstes med telemedicin. Efter projektets afslutning i 2015 er behandlingen med telemedicin fortsat som et tilbud i Nordjylland og som   omfatter 850 patienter med svær KOL.

Gevinsterne er, ifølge sekretariatschef Tina Heide Telecare Nord, til at tage og føle på.

”Vores erfaringer med telemedicin viser, at når det målrettes patienter med svær KOL er der både en sundhedsøkonomisk gevinst og en patientnær effekt i form af mere tryghed, sygdomsmestring og mere livskvalitet. Besparelsen er i gennemsnit 7.000 kr. årligt pr. borger. Gevinsterne kommer først og fremmest i færre antal indlæggelser på sygehuse og færre indlæggelsesdage,” siger sekretariatschef Tina Heide, Telecare Nord.

Der er penge at spare til behandling og bedre livskvalitet for patienterne. Antallet af indlæggelsesdage falder med 20 pct. og antallet af indlæggelser falder med ni pct.

Det lyder besnærende. Både kommuner og regioner sparer penge. Borgerne får højere livskvalitet ved at få ”udstyret hjem til sig selv”. De hjælper kommunen med at veje sig, måle blodtryk og iltmætning. KOL-patienterne leverer data om deres eget helbred til kommunen.

 

Uddanner 100 medarbejdere

Region Nordjylland har uddannet i alt 100 medarbejdere, som to gange ugentligt besøger KOL-patienterne og følger op på de data borgerne har målt i eget hjem.

”KOL-patienter er svært syge. Behandlingen med telemedicin sker som led i en forebyggende indsats. Patienten tager med det telemedicinske udstyr et medansvar for indberetning af data om sit eget helbred. Hermed fanger vi og borgerne selv symptomer i en tidlig fase,” siger Tina Heide.

Da storskalaprojektet i Nordjylland blev gennemført i 2012-2015 deltog 1250 KOL-patienter fordelt i alle 11 kommuner. Patienterne blev delt op i to grupper. Den ene halvdel, som modtog telemedicinsk behandling, og den anden halvdel, der fortsatte med den almindelige behandling. Fire ph.d projekter fra Aalborg Universitet er blevet gennemført sideløbende med storskalaforsøget, så der ligger solid forskning bag resultaterne. 

 

850 KOL-patienter i Nordjylland

I dag efter storskalaforsøget er der 850 patienter med svær KOL, der får telemedicinsk behandling.

”Vores storskalaforsøg har gjort os klogere på telemedicin. Både hvordan det opleves hos patienterne og bidrager til et bedre liv hos borgere med den kroniske sygdom. Det er indlysende, at teknologien er blevet væsentligt bedre i løbet af de seneste år, og derfor vil det være nye og andre beslutninger, der skal tages i dag. På den anden side har vi lært meget om samarbejde på tværs af sektorer, og derfor vil erfaringer med telemedicinsk behandling af KOL-patienter kunne bredes ud til at omfatte andre kroniske sygdomme. For os åbner det et helt nyt perspektiv for sundhedsvæsenets fremtid,” siger Tina Heide.

Udgangspunktet for behandling med telemedicin er, at patienterne er syge og bliver dårligere og dårligere. Telemedicin giver en gevinst i livskvaliteten til langt hovedparten af patienterne. Men det er forbundet med ekstra omkostninger i størrelsesordenen 5.400 pr. borger om året, hvis man giver telemedicin til alle KOL-patienter. Så erfaringerne fra Nordjylland viser, at der er ræson i at målrette de telemedicinske tilbud. Gevinsterne er størst for patienter med svær KOL.

De øvrige kroniske sygdomme, hvor borgere med fordel kan modtage telemedicinsk behandling i eget hjem, er diabetes og hjertepatienter.  

”Vi monitorerer patienterne proaktivt. Så vi flytter patienterne ud af de specialiserede afdelinger på sygehuse og ud i det nære sundhedsvæsen. Kommunerne tager kontakten til patienten med henblik på at undgå de unødvendige indlæggelser på sygehuse. Vi er i gang med et skabe ny sammenhæng i sundhedsvæsenet i samarbejde med patienterne,” siger Tina Heide.


Det telemedicinske tilbud
 De KOL-patienter, der henvises til TeleCare Nord, modtager
et TeleKit, som indeholder en tablet med SIM-kort, vægt,
blodtryksmåler og saturationsmåler (iltmætning). Sættet
indeholder endvidere en tabletpen og en brugervejledning.
TeleKittet er teknisk klargjort, så alle måleapparater
er parret med en specifik tablet. Det betyder, at de
parrede enheder skal holdes samlet og ikke kan udskiftes
med andre enheder uden en særskilt teknisk håndtering.
 
 
FAKTA: KOL er en kronisk sygdom og derfor vil alle patienter
over tid opleve en forværring af deres tilstand. Både i
interventionsgruppen og i kontrolgruppen var der et fald
i den helbredsrelaterede livskvalitet. Dog faldt den mindre
hos de borgere, der var med i interventionsgruppen,
og som havde det telemedicinske udstyr i eget hjem.
 
 
 
Resultater fra Telecare Nord:
 
Sundhedsøkonomi
- Økonomisk gevinst for borgere som kommunen kendte i forvejen på 9000 kr.
- Økonomisk gevinst for svær KOL på 7000 kr.
-  20 pct. reduktion af indlæggelsesdage
- 9 pct. reduktion af indlæggelser
- 9 pct. ekstra rehabiliteringsaktivitet
 
Borgernære effekter
- 61 % opnår øget kontrol
- 71 % oplever tryghed og sygdomsmestring
- 50 % er opmærksomme på symptomer og reagerer tidlige
- 96,6 % syntes det er meget let, eller nogenlunde let at bruge
- Livskvaliteten stiger for borgere med svær KOL
 
Andre erfaringer
-  Borgerne oplever større ligeværdighed i dialogen med praktiserende læge og sundhedspersonale
- Kommunen når ud til flere borgere på kortere tid, -og øger kendskabet til borgere med KOL
- Afledte effekter –ubehandlede høj/ lavt blodtryk, opsporing af f.eks. borgere med behov for ilt, ensomhed og demens
-  Praktiserende læger oplever kommunen som en faglig stærk kompetent samarbejdspartner
- Styrket samarbejdet mellem kommuner og sygehuse