Syv nordsjællandske kommuner samarbejder om digitaliseringen

Syv nordsjællandske kommuner samarbejder om digitaliseringen

Syv nordsjællandske kommuner finder vej i et nyt ”ikke-forpligtende samarbejde” om digitaliseringen. ”Vi vil gerne samarbejde fagligt om digitaliseringen, men ønsker ikke at stifte en forening,” siger formand for styregruppen Pernille Madsen, der er centerchef for Borgerservice, IT og Digitalisering i Helsingør Kommune.
Syv nordsjællandske kommuner har fundet hinanden i et samarbejde om digitaliseringen. Siden foråret 2016 har drøftelserne stået på. Og efter syv måneder er barnet døbt: ”Nordsjællands digitaliseringssamarbejde”. De syv kommuner er Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Gribskov. De syv kommuner har tilsammen 290.000 indbyggere.
De har nu indgået en aftale om et ”ikke-forpligtende samarbejde” på en række områder inden for systemindkøb af it og samarbejde om standarder og velfærdsteknologi. ”Ikke-forpligtende” skal ikke forstås som om, det ikke er seriøst ment. Men det betyder, at de ikke opretter et §60-selskab som det er sket i Egedal, Furesø og Ballerup, eller en forening som D11 på Midtsjælland med et fast sekretariat eller en forening, som i de ni københavnske forstadskommuner, hvor foreningen er stiftet med det formål at løse de store digitaliseringsopgaver i et fællesskab.
I Nordsjællands digitaliseringssamarbejde lægger man de ressourcer, man har på et område, sammen, og benytter sig af de medarbejdere, der er i de syv kommuner. Så samarbejdet går ud på at bruge det, der er, mere effektivt og at sætte det bedste hold til en given opgave.
Kommunaldirektørerne i de syv kommuner har givet grønt lys for samarbejdet.
Formand for styregruppen Pernille Madsen: ”Vi har selvfølgelig skelet til de andre typer af samarbejder. Vi har bemærket, at der er brugt lang tid på at finde frem til den endelige organisation. De syv kommuner i Nordsjælland vil gerne samarbejde, men det bliver op til den enkelte kommune at kunne sige fra eller sige til i hvert enkelt projekt. Der er ikke tvang. Det er et fagligt, digitalt fundament, vi vil bygge og stå på, og det har allerede vist sig at have store fordele at få flere øjne på en fælles arbejdsopgave.”
”Lad mig give et konkret eksempel om rekruttering af medarbejdere. Alle syv kommuner vil gerne have de bedste medarbejdere til at løse digitaliseringsopgaver. Her er vi i konkurrence med andre organisationer i det offentlige og med det private erhvervsliv. Det er alt andet lige bedre at være med i et digitaliseringssamarbejde bestående af syv kommuner frem for, at vi hver især skal tiltrække nye medarbejdere. Vi vil få nye, større projekter og kan kompetenceudvikle vores medarbejdere gennem de projekter. Ved at sætte os sammen har vi fået forskellene frem i lyset, men også at vi godt kan finde vej ved at samarbejde, og at vi bliver stærkere af det,” siger Pernille Madsen, der sidder som formand for styregruppen frem til september 2017. Formandsskabet går på skift et år ad gangen.
Styregruppen svarer til en bestyrelse i en forening, og så nedsættes der arbejdsgrupper, der skal udrede faglige udfordringer. Arbejdsgrupperne rapporterer tilbage til styregruppen, der mødes en gang månedligt.
 
Støttesystemer
Den første arbejdsgruppe for Støttesystemer er nedsat 1. oktober.
Leder af Digitalisering og IKT-Drift, Claus Jensen, Hillerød Kommune: ”Vi lægger forskellige spor ud i det nye samarbejde. Den første store opgave, vi alle har foran os, er Støttesystemerne. Her er vi ved at bemande en arbejdsgruppe, der skal tage sig af de opgaver. Det rammer os alle sammen, så derfor er det vigtigt, at vi får sat det rette hold.”
Det er konsulent Flemming Hartwich, Strand & Donslund, som har været ekstern konsulent på opgaven.

 
Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde
Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Gribskov. De syv kommuner har tilsammen 290.000 indbyggere.
Samarbejdet omfatter:
• Fælles systemindkøb
• Fælles indkøb af snitflader
• Tværgående systemstandardisering
• Dannelsen af professionelle faglige miljøer
• Fælles opbygning af nødvendige kompetencer
• Tiltrækning af kvalificerede specialister
• Tværgående koordinering og styring
• Bedre udnyttelse af ressourcerne på tværs af kommunerne
• Bedre muligheder for styring, igangsættelse af og gevinstrealisering af fælles udviklingsaktiviteter
• Tværgående læring og videndeling
• Bedre understøttelse af fagområderne
 
Medlemmer af styregruppe
Gribskov: Sascha Sørensen,
Frederiksund: Britt Christensen,
Halsnæs: Anni Kær Pedersen,
Fredensborg: Henrik Vendelbo, Thomas Fænø,
Helsingør: Pernille Madsen, (formand) Peter Stougaard Christensen,
Hørsholm: Dorthe Buck Madsen,
Hillerød: Claus Jensen
 
Af Flemming Kjærsdam