Systematic vinder kontrakt om digital infrastruktur til telemedicin

Systematic vinder kontrakt om digital infrastruktur til telemedicin

Systematic vinder kontrakten om digital infrastruktur til det landsdækkende telemedicinske projekt om KOL. Et projekt, der alt i alt koster de fem regioner og 98 kommuner 65 mio. kr. Systematic vinder kontrakten om infrastrukturen på bekostning af KMD.
Kort før jul skrev Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) under på en kontrakt med Systematic om at levere den landsdækkende digitale infrastruktur til det telemedicinske KOL-projekt. Et projekt der løber op i 65 mio. kr. Et beløb som inkluderer frikøbte medarbejdere i kommuner, og fire års drift samt en garanti for ”video”, der kan bruges til at genoptræne og have dialog via skærme med KOL-patienter.
Der er især tre ting, der har haft betydning for FUT’s valg af Systematic.
”Først er der den nye lovgivning inden for persondata. Det har fyldt en hel del i kravspecifikationen og i dialogen med leverandøren. Det næste er brugen af åbne standarder, som betyder, at der kan integreres med de kommende medarbejderløsninger og borgerløsninger, og som betyder at vi undgår en ny monopolsituation. Det tredje er skalerbarheden. I fremtiden vil vi gerne brede den digitale infrastruktur ud, så den omfavner telemedicinske løsninger til andre sygdomme end KOL-patienter. Vi vil også gerne bruge telemedicin over for diabetes 2 og hjertepatienter,” siger digitaliseringschef Mette Harbo, Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning.
Hun siger videre, at det allerede ”ser meget lovende ud”, da de 98 kommuner og fem regioner får rigtig meget digitalisering for pengene ved at købe ind i fællesskab. Fordelingsnøglen er sådan, at regionerne betaler 65 pct. af regningen til infrastrukturen mens de 98 kommuner deles om de resterende 35 pct., som bliver fordelt efter kommunernes indbyggertal. Fordelingsnøglen er aftalt på baggrund af den nationale business case, hvor gevinster og udgifter skal følges ad. Det er samfundsøkonomisk billigere jo flere borgere der kan håndteres sikkert i kommunerne. Derfor kommer regionerne så til at stå for en større del af investeringen.
Opbygningen af infrastrukturen begynder januar 2019.
Telemedicin er et af de væsentlige initiativer i omlægningen af hele sundhedsvæsenet, hvor borgere, som lider af kroniske sygdomme, får installeret telemedicinsk udstyr i eget hjem og i direkte dialog med de sundhedsprofessionelle, fremfor en lang række af besøg hos lægen og på hospitalerne. Patienterne kan bruge udstyret til at måle lungekapacitet, blodtryk og blodsukker. Erfaringerne viser, at det erstatter både indlæggelsesdage på hospital og lægebesøg, når patienten faktisk er rask og frisk. Det er klart, at de borgere som ikke kan foretage disse målinger selv, fortsat får den hjælp de behøver.
 
Borger- og medarbejderløsninger venter forude
De løsninger, som kommer ud i borgernes hjem, kaldes borgerløsninger. Her udvælger FUT fem forskellige løsninger. De leverandører bliver valgt i juni 2019. De løsninger, som de ansatte i kommuner og på hospitaler
modtager data fra borgerne på, hedder medarbejderløsninger. De tre
leverandører bliver valgt i februar 2019. Begge typer løsninger er ramme-
aftaler, som kommuner og regioner kan købe ind på til aftalte priser.
De tre medarbejderløsninger og de fem borgerløsninger bliver selvstændige modulære løsninger, som med åbne interfaces kan kommunikere gennem infrastrukturen fra Systematic på tværs af kommuner, regioner og borgernes eget hjem.
”Vi mener, vi er lykkedes i den forstand, at vi har fået åbnet markedet op. Det er ikke én stor spiller, der har vundet hele markedet. Kravene til Systematics løsning er, at den skal kunne  kommunikere uafhængigt med de otte forskellige løsninger for borgere og medarbejdere. Det ikke blot åbner markedet, det skaber også noget konkurrence mellem leverandørerne og vi får bygget strukturer op, så flere leverandører på sigt kan komme med på vognen i et standardiseret marked. På den måde undgår vi at skabe et nyt monopol inden for telemedicin til digitalisering af sundhedsvæsenet,” siger Mette Harbo.
 
Samme løsninger i 49 kommuner
De to regioner – Region Hovedstaden og Region Sjælland – og de 49 kommuner på Sjælland har besluttet at vælge den samme medarbejder- og borgerløsning, når den tid kommer. Dermed kommer de til at sætte deres aftryk på markedet, da de udgør halvdelen af alle landets kommuner. De er ved at etablere en fælles juridisk indkøbsenhed, som har ansvaret for at skrive under på alles vegne og at deles om udgifterne.   
”Det har vist sig at være en særdeles omkostningseffektiv måde at købe ind på. Når 49 kommuner og to regioner går sammen om at købe to løsninger, får de meget bedre priser, end hvis vi køber ind hver for sig. Vi deler udgifterne efter gevinsterne og befolkningstallet. Det kan vist ikke gøres meget billigere for den enkelte kommune,” siger Mette Harbo.    
”Samtidig er det en interessant model, når vi arbejder med at digitalisere et fagområde. Hvis vi lykkes med at få tilstrækkelig beslutningskraft og en stærk styring på tværs af så mange organisationer, så åbner der sig mange nye muligheder for bedre, billigere og mere ensartet digital udvikling af den offentlige sektor i de kommende år”, siger Mette Harbo.
 
 
 
Fakta
 
Tidlig opsporing med telemedicin
 
Telemedicin handler om tidlig opsporing og forebyggelse, når borgerne begynder at levere data til kommuner og sygehuse fra udstyr i eget hjem. Det viser erfaringerne fra Region Nordjylland, som var den første til at gennemføre et storskalaforsøg med 1250 KOL-patienter i 11 nordjyske kommuner. Resultaterne med telemedicin fra Nordjylland viser, at der både er en sundhedsøkonomisk gevinst og relativt højere livskvalitet for KOL-patienterne. Det er disse erfaringer, der nu skal bredes ud i resten af landet.
 
 
 
Tidsplan telemedicin:
 
December 2018:
infrastruktur fra Systematic
 
Februar 2019:
Tre leverandører af
medarbejderløsninger
 
Juni 2019:
Fem leverandører af borgerløsninger
 
 
 
Regeringens sundhedsreform
 
Regeringen er kommet med et udspil til en ny sundhedsreform. En målsætning i dette udspil er, at i 2025 skal der være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser. Det gælder især for patienter med diabetes, hjertekarsygdomme, muskel-skelet sygdomme, angst, depression og lungesygdommen KOL.
 
Det nationale projekt om telemedicin understøtter disse målsætninger.