Svebølle går Smart City vejen

Svebølle går Smart City vejen

Svebølle har gennem fem år været et levende laboratorium for Smart City teknologier. ”Vi er blevet bedre til at stille krav og har lært noget om, hvilke sensorer der er gode til at løse bestemte opgaver,” siger Senior Project Manager Johan Ib Hansen, Udviklingsafdelingen i Kalundborg Kommune
Stationsbyen Svebølle i Kalundborg Kommune minder på overfladen om mange andre mindre bysamfund. En togstation, en lille time fra København, et indkøbscenter, en skole, et par daginstitutioner og en idrætshal og et lokalt fjernvarmeværk. Men Svebølle ligner kun på overfladen. For byen har de seneste fem år været et levende laboratorium for Smart City teknologier. Byen er fuld af sensorer i veje, på p-pladser, i kloaker og trafikkryds. På stationen er der sat mobilt udstyr op som måler luftforureningen. Der er mobile sendere placeret på master, tage og fodgængerfelter mv. Alt sammen for at måle og registrere data, som kan komme borgere og virksomheder til gavn.
Kalundborg Kommune har i et samarbejde med energiselskabet Seas NVE eksperimenteret med de nye teknologier og er, ifølge Senior Project Manager Johan Ib Hansen, Udviklingsafdelingen i Kalundborg Kommune, i gang med at sætte Svebølle på landkortet som ”Smart Landsby”.
 
Smart City er også for mindre byer
Smart City er ikke kun for storbyer. Det er også teknologi for mindre bysamfund. Forudsætningen for at gøre de mindre bysamfund attraktive for virksomheder og børnefamilier og andre er, et ordentligt mobilnetværk og hurtige internetforbindelser gennem fastnet. Det er præcis kombinationen af det mobile og det faste internet, som er grundstammen i den digitale infrastruktur, der kan sikre opsamling, bearbejdning, distribution af data fra sensorer og mobilt måleudstyr.
”Vi har fået etableret et LPWAN (Low Power Wide Area Network red.) som trådløs infrastruktur. Vi vil gerne blive klogere på, hvilke teknologier vi skal bruge eller hvilke vi ikke skal bruge. Hvilke krav skal vi stille fremover? Hvad er grænserne og hvad er mulighederne med de nye teknologier? Vi skal kunne stille realistiske krav til fremtidige udbud. Svebølle er ikke fyldt med en bestemt teknologi. Vi bruger 10-12 forskellige sensorer. Hvilke sensorer er gode inden døre? Hvilke sensorer er gode udendørs?” siger Johan Ib Hansen.
Med andre ord prøver Svebølle tingene af.
Skole og veje
På skolen er der monteret sensorer, som måler luftkvaliteten i klasselokalerne. Om der er for varmt eller fugtigt og om der skal luftes ud. På vejene er der sensorer, som måler vejtemperaturen og som fortæller om der skal saltes. Der er installeret trafikkameraer og gateways til trafiktælling med mere. Der er monteret sensorer i affaldscontainere som fortæller, når de skal tømmes. På stationen måles indholdet af Nox- og CO2-værdier i luften. Der er sensorer i brønden på skolen. Så når vandstanden når et vist niveau får pedellen en SMS. Skolen har undgået en oversvømmelse, fordi pedellen i tide fik en advarsel.
”Internet of Things er en jungle. Sensorer til radiokommunikation er blevet meget billigere. Men risikoen for kommunen vil være at investere i de forkerte sensorer. At få sat sensorer op, som viser sig ikke at virke i driften. Det kan være meget dyrt at spilde sin tid på at have investeret i forkerte teknologier til at løse forkerte opgaver. Derfor prøver vi disse teknologier af på hele kommunens vegne. Vi kan sikre en vis form for markedsmodning af produkter og vi kan sikre læringen i egen organisation, så vi løser de rigtige opgaver og leverer de rigtige data,” siger Johan Ib Hansen. 
I Svebølle er de smarte.
 
Svebølle er ikke hvem som helst
Svebølle er ikke hvem som helst. I oktober 2016 blev Svebølle hædret med Årets Innovationspris af KTC – Chefforeningen for den kommunaltekniske sektor – for sin enestående evne til at levere ”et værdiskabende Living Lab for test og demonstration af ny, smart teknologi, der kan understøtte bosætning og erhverv i mindre byer og landdistrikter,” hed det i forbindelse med uddeling af Innovationsprisen.
”Vi har fået vores netværk op at køre. Vi får data igennem. Vi har testet 10-12 forskellige sensorteknologier. Det er miljøsensorer. Det er sensorer til måling af vejtemperatur. Det er forbrugsdata fra private hjem og offentlige bygninger. Trafikmålinger. Parkeringssensorer. Mange forskellige slags sensorer som vi bruger til forskellige formål. Vi er åbne over for leverandører af sensorer. Vi tager gerne en dialog med de forskellige leverandører af sensorer”.
”Svebølle har som test og demonstrationsområde i flere nationale og internationale projekter vist potentiale som et værdiskabende Living Lab for test og demonstration af ny, smart teknologi, der kan understøtte bosætning og erhverv i mindre byer og landdistrikter,” siger Johan Ib Hansen, der fortæller at Svebølle har arbejdet med Smart City i fem år i forskellige sammenhænge, og derfor nu er parat til at kunne vælge bestemte typer sensorer, der løser bestemte opgaver og har fået opbygget en digital infrastruktur.”
 
Det næste store projekt
Smart City er sket i et tæt samarbejde med borgere, foreninger og forsyningsvirksomheder.
”Vi har hidtil testet de nemme områder. Der er ingen, som protesterer over, at vi tømmer en affaldscontainer, når den er ved at være fuld eller når der bliver luftet ud i klasselokalet. Men nu kommer de komplicerede områder med mere personlige data, og det er vanskeligere,” siger Johan Ib Hansen.
Kalundborg Kommune har siden 2015 været medlem af Gate 21, der er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der fokuserer på grøn omstilling, og været en del af projektet ”Lightning Metropolis”.
I den sammenhæng er der bl.a. etableret et WiFi-opkoblet gadebelysningssystem, som gør det muligt dynamisk at tilpasse og optimere gadebelysningen og samtidig understøtte forskellige nye services for både borgere og forsyningsselskab.
På nuværende tidspunkt er Johan Ib Hansen i gang med et ”trafikprojekt ved skolen.”
Alle kender problemet med morgentrafik ved skolen, når ungerne bliver afleveret. Masser af biler og masser af cyklister, der skal det samme sted hen på samme tidspunkt. Gadebelysningen ved skolen er koblet på Wifi, og det skal bruges i det kommende projekt.
”Der er meget trafik om morgenen. Vi vil gerne have at bilisterne kører forsigtigt og er agtpågivende. Om aftenen er der næsten ingen trafik og skolen er lukket. Om aftenen vil bilisterne kunne sætte farten op. Så vi vil gerne lave et vejkryds, hvor hastigheden skifter afhængigt af tidspunktet, og hvor vi bruger intelligent gadebelysning til at kommunikere med,” siger Johan Ib Hansen.
Han forventer projekter er luften i oktober 2017. Projektet sker i samarbejde med Gate 21.