STEM stempler ind

STEM stempler ind

Teknologipagten har som mål at uddanne 10.000 flere i løbet af ti år inden for de såkaldte STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering og Matematics red.). Hvis målet indfries, betyder det, at der kommer flere højtuddannede med it-kompetencer ud på arbejdsmarkedet, hvilket der er markant efterspørgsel efter, ifølge nationale og internationale undersøgelser.
Regeringens Teknologipagtråd er nedsat for at imødekomme den store mangel på kvalificeret it-arbejdskraft i Danmark. Målet er at uddanne 10.000 flere unge inden for STEM-uddannelser. Erhvervslivet og det offentlige efterspørger it-specialister, dataloger, softwareudviklere, data scientists, dataanalytikere mv. Ifølge en undersøgelse fra Højbjerre, Brauer og Schultz var der i 2017 ca. 33.000 jobopslag fra private virksomheder, hvor der blev søgt efter medarbejdere med STEM-kompetencer. Det svarer til hvert fjerde af alle opslåede job i den private sektor. Det er et område i markant vækst.
”Manglen på højtuddannede it-kompetencer koster vækst i virksomhederne,” Det siger rektor Mads Tofte, IT-Universitetet, som er medlem af regeringens Teknologipagtråd:
”Det er virkelig skidt. Virksomheder taber ordrer, og vores prognoser viser, at virksomhederne vil mangle 19.000 it-specialister i 2030. Det vil koste vækst i hele samfundet, hvis ikke vi løser den udfordring,” siger Mads Tofte.
Teknologipagten er en klump af interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner private og offentlige organisationer, som har en fælles interesse i og er enige om at løse den udfordring med manglen på digitale kompetencer. Ifølge Mads Tofte handler det ikke kun om at have kompetencer til at kunne bruge it-systemer.
”Hele befolkningen er efterhånden blevet it-brugere. Vi taler om at løfte de digitale kompetencer til det næste niveau. Det er en anden type kompetencer, der er brug for i dag og som der bliver brug for fremover. Det handler om at skabe værdi med IT. Enten ved at have kompetencer til at kunne udvikle it-systemer eller at lede transformationsprocesser, der får it-projekter til at lande rigtigt. Det er i den retning det går, og det løfter behovet for en anden type kompetencer end i dag,” siger Mads Tofte. 
Samtidig efterspørger erhvervslivet i stigende grad specialister til ny teknologi og kompetencer inden for STEM. Kompetencerne er centrale for at udvikle og fastholde Danmarks internationale styrkepositioner inden for Life Science, Green-tech, Fin-tech og produktion – eksempelvis robotteknologi, som skaber stor eksport for Danmark