Staten henter over 1 mia. kr. på ny mobilauktion

Staten henter over 1 mia. kr. på ny mobilauktion

Auktionen over 1800 Mhz-frekvenser, der skal løfte mobildækningen i landdistrikterne, har givet staten mere end 1 mia. kr. i indtægter fra de tre mobiloperatører, TDC, Hi3G (3 red.) og TT-netværket (Telia-Telenor red.). ”Staten har afvejet hensynet til at få penge i kassen op mod den dårlige mobildækning i landdistrikterne. Og her har pengene vejet mest,” siger direktør Torben Rune, Netplan.
Staten har hentet mere end 1 mia. kr. på en ny mobilauktion. Staten har retten til at udbyde frekvenser til mobilområdet på auktioner, og for nyligt blev auktionen over 1800 Mhz frekvenserne gennemført. Det var de tre teleselskaber, TDC, Telia/Telenor og 3 som vandt retten til at bruge disse frekvenser, og de tre selskaber har tilsammen betalt 1,025 mia. kr.
Et af tildelingskriterierne i auktionen var, at 2185 husstande og virksomheder og sommerhuse fordelt på 245 områder i landet skal have bedre mobildækning.
”Jeg synes auktionen er grebet forkert an. Energistyrelsen deler ikke landet op i tre geografiske områder for at skabe bedre mobildækning i områder med dårlig dækning. Styrelsen har stillet dækningskrav til de tre mobiloperatører om, hvilke 2200 adresser de skal dække. Men adresserne er spredt ud over hele landet. Det betyder, at TDC skal dække hele landet blandt den tredjedel af deres abonnenter, der har dårligst dækning. Det vil sige, kunderne kun får bedre mobildækning, hvis de bor tæt på en adresse, hvor den operatør du allerede har, dækker dårligst. Det er altså kun den dårligst stillede tredjedel af abonnenterne, der får bedre dækning. Det er selvfølgelig bedre end ingenting. Men det er kun et lille skridt fremad,” siger Torben Rune.
Han mener staten har taget mere hensyn til indtægterne end til mobildækningen i landdistrikterne.
 
Håbløst
Professor Lars Dittmann, DTU, i afdelingen for kommunikationsnetværk, kalder det ”håbløst”. 
”Det er teknologisk håbløst at tro, at man kan lave supergod dækning med en høj båndbredde alene med mobilteknologi. Teleoperatørerne kryber udenom ved at love udendørs dækningsgaranti. Med nutidens byggematerialer er det særdeles vanskeligt for mobilsignaler at trænge igennem. Jeg kan godt forstå operatørerne kun forpligter sig til udendørs dækning, fordi indendørs dækning er meget vanskelig. Men 60-70 pct. af alle mobilsamtaler foregår inden døre. Det vil sige, at denne auktion ikke vil give bedre dækning for flertallet af brugere på mobilområdet,” siger Lars Dittmann.
”Det er en mærkelig tanke at tro, at alt vil blive mobilt i fremtiden. Det gør det ikke. Uanset hvor mange milliarder man pumper i, får man ikke den forventede dækning indendøre. Jeg tror ikke på man får 100 pct. dækning. Der er så mange forhold, der spiller ind. Byggematerialer, interferens, træer – alt sammen kan påvirke kvaliteten af en mobilsamtale. Så oplever folk, at de skal gå udendørs for at få et ordentligt signal eller vende sig på en bestemt måde i vinduet eller gå op på første sal. Og det opfatter de selvfølgelig ikke som ordentlig dækning,” siger Lars Dittmann.     
 
Vækstplanen
Det er vækstplanen fra den tidligere regering, der ligger til grund for den nye 1800 Mhz-auktion. I februar 2015 skrev Kit-Magasinet, at staten ville skærpe kravene til mobildækningen ved de kommende tre frekvensauktioner i 2016, 2018 og 2019. Det fremgik af den daværende regerings ”Vækstplan for digitalisering i Danmark” fra december 2014.
I den plan var der kun afsat få og små midler til at løfte initiativerne. En af de vigtigste kilder til finansieringen var, at staten fremover ville kræve bedre mobildækning af mobiloperatørerne i forbindelse med frekvensauktionerne. Kravene om dækning fra statens side påvirker den pris, operatørerne vil betale for frekvenserne på auktionerne. 
Den markedsdrevne tilgang på telemarkedet betyder, at jo højere dækning staten kræver, desto mindre værd bliver licensen for teleoperatørerne, da de får flere udgifter til udstyr og mandskab ved at skulle sikre bedre dækning.
Aftalen i 1800 Mhz auktionen går på at sætte i alt 245 områder ´á en kvadratkilometer i udbud. Fælles for områderne er, at de indeholder mindst fem adresser, og at det ikke på noget sted i områderne er muligt at få en mobil bredbåndsforbindelse på 30 Mbit/s eller mere.
I forbindelse med auktionen siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V):
”Regeringen arbejder systematisk for at skabe bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark – det er en vigtig forudsætning for et velfungerende og homogent samfund. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at få opbakning fra teleforligskredsen til, hvordan vi med den kommende auktion over 1800 MHz-frekvensbåndet forbedrer dækningen i de dårligst stillede områder”. 
For to år siden lød der kritik fra KL’s formand, Martin Damm (V) af statens ageren på området. Staten havde på det tidspunkt tjent mellem 5,6 mia. kr. og 5,7 mia. kr. på tidligere frekvensauktioner. Med den nyeste fra september 2016 kan der yderligere lægges mere end 1 mia. kr. oven i.
”Problemet med auktionen er, at adresserne er blevet spredt ud over hele landet. Nu får man mobilhuller med dårlig dækning og som heller ikke har udsigt til at få meget bedre dækning i fremtiden. Det vil sige, at forbrugerne i højere grad selv skal finde den operatør, der dækker bedst i det område, hvor de bor, fordi der ikke er tale om et generelt løft af mobildækningen,” siger Torben Rune.
”Hvis abonnenten bor på en vej med 20 huse, og TDC dækker godt i den ene ende af vejen, men dårligt i den anden, så vil abonnenten i den dårlige ende af vejen ikke få bedre dækning. Hvis du er 3 kunde og licensen kræver, at 3 skal dække bedre på den samme vej, så vil du som kunde kunne få noget ud af at skifte teleselskab. Så man kan ikke tale om en generelt bedre mobildækning i landdistrikterne, da dækningen sker uafhængigt mellem de tre operatører,” siger Torben Rune.
 
Roaming
Han henviser til, at der i auktionen kunne have været et krav med om roaming på tværs af operatørerne. Så ville dækningen samlet set være løftet. På den anden side ville teleselskaberne ikke have betalt lige så meget for licensen, fordi den ville være mindre værd for dem.
Torben Rune mener, at staten har prioriteret pengene til statskassen højere end mobildækningen i landdistrikterne.
”Et generelt krav om bedre mobildækning i landdistrikterne fra statens side, ville gøre auktionen mindre interessant for teleselskaberne, fordi det er sværere at skabe en god forretning for mobiloperatørerne i tyndt befolkede områder. Hvis staten havde stillet dette krav, havde den fået færre penge i kassen.”
Han mener godt, at staten kunne have foræret licensen gratis til teleoperatørerne og krævet mere dækning. 
”Hvis staten havde givet licensen helt fri uden indtægter, kunne man for den 1 mia. kr. teleoperatørerne har betalt i stedet have fået 1500-1800 basestationer. Det er rigeligt til at sikre ordentlig dækning. Det er baggrunden for, jeg mener staten har fundet det vigtigere at få indtægterne frem for mobildækningen”. 
Lars Chr. Lilleholt: ”Jeg er meget tilfreds med, at teleselskaberne har påtaget sig at dække bedre i landdistrikterne, så vi kan få koblet flere dele af Danmark på de digitale motorveje. God mobil- og bredbåndsdækning er afgørende for at kunne fungere som familie, drive virksomhed og i det hele taget fungere i dagens Danmark, og med denne frekvensauktion har vi især fokuseret på de dele af Danmark, hvor det kniber med forbindelsen.”

 
 
Fakta
Energistyrelsen udbød en samlet frekvensmængde på 2x65 MHz. Resultatet af auktionen blev, at:
•   Hi3G Denmark ApS vandt 2 x 20 MHz til 300.159.486 kr.,
•   TDC A/S vandt 2 x 20 MHz til 300.159.486 kr.,
•   TT-Netværket (Telia og Telenor) vandt 2 x 25 MHz til 425.239.229 kr.
 
Det samlede provenu fra 1800 MHz-auktionen er 1.025.558.201 kr.
 
Energi-, klima- og forsyningsministeren har i forbindelse med 1800 MHz-auktionen fastsat et dækningskrav, som senest skal være opfyldt i december 2019. De tre selskaber, som vandt frekvenser i auktionen, skal hver opfylde 1/3 af dækningskravet.
 
Dækningskravet omfatter 245 områder af 1x1 km og betyder, at i alt 2185 husstande, virksomheder og sommerhuse fordelt over hele landet opnår markant forbedret dækning.
 


 Af Flemming Kjærsdam