Smart City bryder frem i danske kommuner

Smart City bryder frem i danske kommuner

Københavns Kommune investerer millioner for at gøre Danmarks hovedstad til en Smart City, der udnytter teknologi, data og digitalisering - både til borgernær velfærd, kommunal administration og byens infrastruktur. Borgerrepræsentationen har bevilget 500 mio. kr. årligt i en investeringspulje for at smarte løsninger kan blive en del af byens dagligdag.
Men Smart City er ikke kun for de store byer. Vallensbæk Kommune har inden for de seneste 12 måneder startet to selvstændige tænketanke om Smart City. Den ene tænketank er et nationalt initiativ - Smartcity Cybersecurity Lab som har datasikkerhed og privacy på dagsordenen. Den anden er en lokal tænketank, der involverer det lokale erhvervsliv og borgere i udviklingen af fremtidens smarte medborgerskab og by.
Open Data Aarhus, et af de store indsatsområder under Smart Aarhus, har allerede frigivet omkring 115 datasæt fra den kommunale forvaltning. Mange private udviklere og mindre opstartsvirksomheder har taget fra og udviklet løsninger på disse datasæt.
”Vi er på vej ud af pionerfasen og kan nu begynde at se flere bæredygtige, kommercielle anvendelser af datasættene,” fortæller ITK-chef Bo Fristed, Kultur og Borgerservice Aarhus Kommune, Open Data DK.
Der er generelt tale om mange alliancer og samarbejder – både internt i kommunerne og med eksterne virksomheder, forskere, konsulenter og statslige myndigheder. De favner bredt.
Open Data DK er også et samarbejde, hvor Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense og København samt Region Midtjylland har taget et fælles initiativ, og nu inviterer resten af landets kommuner med. 17 kommuner har indtil videre tilsluttet sig, og målet er, at endnu flere kommuner vil benytte den fælles portal til at stille deres datasæt offentligt til rådighed.
Ekspert inden for Smart City for Alexandra Instituttet Mirko Presser siger: ”Det er nødvendigt at ændre den måde, vi driver byer og kommuner på, så vi kan agere med den nødvendige agilitet”.
Internet of Things er også en vigtig del af i Smart City. Antallet af enheder, der er koblet på internet, vokser fra knap 10 mia. enheder i 2014 til 30 mia. enheder i 2020, ifølge de store internationale analysefirmaer.
Førerløse lastbiler med radioforbindelse, radar og autopilot. Intelligente robotter der vil passe dine børn.
Et nyt forskningscenter i Aalborg der vil bygge bro mellem de fysiske systemer og data, der bliver opsamlet i realtid og præsentere disse for borgere. De taler ikke kun om Smart City, men om Smart Society.