SKI 02.19 er nu landet i ”version tre”

SKI 02.19 er nu landet i ”version tre”

02.19 er den største SKI-rammeaftale, der omfatter SaaS og cloud-services, herunder en række vigtige forretnings- og fagsystemer til offentlige indkøbere. Rammeaftalen er nu landet i ”version tre”. Aftalen vurderes at have en samlet værdi for leverandørerne på op mod 4 mia. kr. over de næste fire år.
Det er tredje gang, at SKI sender den monsterstore rammeaftale 02.19 i luften. Det er en strategisk aftale alene i kraft af sin størrelse med en anslået omsætning på op til 4 mia. kr. og så er der den udbudsjuridiske pointe, at det er en aftale, der kan flytte sig i takt med, at konkurrenceforholdene på et eller flere områder ændrer sig.
Første gang 02.19 så dagens lys var i 2010. Siden har aftalen oplevet en markant vækst. Der er kommet mange flere leverandører med på aftalen, og antallet af services er steget og steget. Mange kommuner, regioner,
styrelser og halvoffentlige virksomheder handler ind på rammeaftalen,
da de kan købe både små og store løsninger direkte uden selv at skulle i
udbud. SKI har gennemført EU-udbuddet på de offentlige indkøberes
vegne. Antallet af cloud services steg fra 36 i 2010 til 368 i 2014. Og med den nye fokusering på SaaS vil der komme ny luft til aftalen med langt over 400 services i skyen.   
50 leverandører er med på aftalen, som dækker i alt 36 ydelsesområder.
Udbudskonsulent Henrik Thøger Nielsen, SKI: ”Kommunerne og andre offentlige indkøbere har bl.a. budt ind med input og ønskede ændringer i produktions-fasen af udbuddet. I den nye 02.19 er visse områder derfor blevet skærpet. Bl.a. har der været fokus på databehandleraftale og bodsbestemmelserne. ”
Oprindeligt skulle SKI 02.19 have været i luften 1. januar 2019, men grundet flere forhold som blev justeret undervejs f.eks. bodsbestemmelserne, kom der en forsinkelse.
Et andet punkt inden for GDPR i den nye 02.19 er desuden et skærpet krav om revisorerklæringer. Det er leverandørens pligt at levere en gyldig revisorerklæring inden for hver enkelt service, som de byder ind med.
 
 
 
KOMBIT er med i 02.19
Som en del af SKI 02.19 aftalen har SKI i samarbejde med KOMBIT – ligesom på de tidligere udgaver – defineret en række krav til snitflader og integrationer til de fælleskommunale systemer og rammearkitekturen. I praksis betyder aftalen, at leverandørerne er forpligtet til at levere deres løsninger med snitflader til de kommende monopolbrudssystemer.
Som bilag til 02.19 har KOMBIT vedlagt en tidsplan, som leverandøren skal følge ved leverancer af Services.
Leverandørerne har også i de tidligere versioner af 02.19 været forpligtet til at levere snitflader over mod KOMBIT’s systemer. Det, der gør en forskel, i forhold til de tidligere 02.19 aftaler, er, at leverandørerne førhen har kunnet lægge et procentvist tillæg oven i prisen på deres Services til at dække udviklingsomkostninger til interfacet.
Disse tillæg er nu endegyldigt fjernet. Nu skal leverandørerne lave disse interfaces mellem deres egen service og KOMBIT’s system som en del af aftalen.
”Det er en ret væsentlig ændring i den nye 02.19 sammenlignet med de to tidligere udgaver af 02.19. Nu hedder det fuld overensstemmelse med den kommunale rammearkitektur fra dag ét, i henhold til KOMBITs tidsplan som er et bilag over de forskellige tidsfrister på snitflader i takt med at systemerne tages i drift,” siger chefkonsulent Lars Grelck, SKI.
Bilagene om tidsplanen for de interfaces til KOMBITs systemer er målrettet kommunerne. Snitfladen til KOMBIT’s SAPA-system kom også med i løbet af udbudsprocessen.
Dermed kan man også godt sige, at 02.19 bliver attraktiv for især mindre og mellemstore kommuner, da de får adgang til en stor portefølje af services uden at skulle i udbud.
 
 
Serviceplatformen fra KOMBIT, som er en integrationsplatform, giver adgang til data på en standardiseret måde. Alle 98 kommuner anvender en eller flere tjenester på Serviceplatformen, og leverandørerne henter også data herfra. Serviceplatformen er også en del af 02.19. Telemedicin og fagsystemer inden for omsorg er ligeledes med, og økonomiapplikationer til de administrative områder. Når selv store fagsystemer er en del af 02.19, skyldes det, at indkøbet sker som ”abonnement”, hvor det offentlige køber services ind på månedsbasis.  
 
Kontraktformer
Rammeaftalen 02.19 er en kontrakt mellem SKI og de 50 leverandører, som byder ind med deres Services.
Den enkelte kommune indgår så deres egen ”regulering” med egen kontrakt til den givne leverandør de tildeler til – her anvendes en såkaldt ”Leveringsaftale”.
En SKI-rammeaftale betyder, at en kommune kan købe ind til de priser, samt de forhold, som leverandørerne og SKI er blevet enige om i rammeaftalen. Uanset beløbets størrelse kan det ske uden, at kommunen skal gå i eget EU-udbud. Hvis kommunen har særlige behov f.eks. til integrationer eller yderligere skærpelse af sikkerhed, så kan kommunen egenhændigt afholde ”et miniudbud” på rammeaftalen. Det hele er reguleret af rammeaftalens ”Bilag B., Retningslinjer for tildeling af leveringsaftale”. Det er kundens vigtigste dokument ved indkøb.
 
Lars Grelck: ”Kommunerne har især været interesseret i at få forlænget leveringsaftalerne. I de tidligere 02.19 aftaler kunne en kommune købe ind i fire år og så forlænge aftalen med et år – og dette i to omgange. Altså en maksimal løbetid på seks år. Nu kan kommunerne på den nye 02.19 aftale købe services i op til seks år – og i to omgange forlænge aftalen med to år eller fire gange med et år. Det vil sige en samlet løbetid på 10 år. Det er ligeledes en væsentlig ændring. Da vi taler om fagsystemer og kritiske monopolbrudssystemer, der leveres som Services på abonnement, er det ikke noget, man ofte skifter ud. Derfor er den forlængede løbetid på leveringsaftalerne, en stor fordel for det offentlige indkøb i Danmark. Bemærk desuden, at kommunerne, i hele perioden, har 3 måneders opsigelse. Ubegrundet.”
 
Adgang til data
Når det indledningsvist blev nævnt, at 02.19 er en rammeaftale, som forandrer sig i takt med at markedet ændrer sig, så er det også tydeligt, at kunderne – de offentlige indkøbere – som en del af de nye vilkår på det offentlige it-marked med flere leverandører og de nye leverancevilkår i skyen, stiller krav om at få adgang til egne data. De offentlige myndigheder har desuden et ønske om at dele data på tværs af forvaltninger og på tværs af myndigheder uden at skulle betale ekstra for det til leverandørerne.
Den nye 02.19 med krav til leverandørerne om interfaces og åbne API i aftalerne, bliver det mere naturligt for kommunerne at få opfyldt dette som en del af indkøbene.
”Krav om åbne API betyder, at de offentlige myndigheder selvstændigt kan etablere adgang til, og udtrække data i Services, uden at leverandøren kan kræve ekstra betaling for dette. ” siger Lars Grelck.
 
 
 
 
Referencegruppen bag 02.19:
• Aarhus Universitet – AU IT
• Rigspolitiet
• Assens Kommune
• Frederikssund Kommune
• Aalborg Kommune
• Holbæk Kommune
• Favrskov Kommune
• Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
• Statens IT
• Odense Kommune
• Tønder Kommune
• Gladsaxe Kommune
• Herning Kommune
• Fredensborg Kommune
• Aarhus Kommune / Læring og Udvikling
• Energinet
• Vejen Kommune
• Rudersdal Kommune
• Gentofte Kommune
• Svendborg Kommune
 
 
 
 

Hent dit eget overblik over 02.19
02.19 er den største SKI-rammeaftale, der omfatter SaaS og cloud-services, herunder en række vigtige forretnings- og fagsystemer til offentlige indkøbere.
SKI har lavet en grafisk version af 02.19 - så du kan hente din egen kopi og få et komplet overblik over, hvilke leverandører, der leverer hvilke services på rammeaftalen.
 
Du kan logge ind på www.itchefer.dk / www.kita.dk  og hente overblikket i
”Dokumenter”.  Du finder det i undermappen: Diverse.