Signaturprojekter sætter retningen for kunstig intelligens i kommunerne

Signaturprojekter sætter retningen for kunstig intelligens i kommunerne

Chefkonsulent Søren Frederik Bregenov, KL, er godt tilfreds med de igangsatte signaturprojekter som en ”testramme” om forsøg med kunstig intelligens. Der er syv projekter i gang i kommunerne og otte i regionerne. Der er i alt afsat 200 mio. kr. over tre år – frem til 2022.
Danmark er i gang med sin nationale strategi for kunstig intelligens. Som nævnt er der syv projekter i kommunerne og otte projekter i regionerne. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 er det aftalt at igangsætte en ny pulje projekter. Finansieringen af projekterne indgår i Finansloven for 2022 og forventes af falde på plads med Finansloven for 2022 inden årsskiftet. Med de nye projekter vil investeringsfonden samlet have bidraget med finansiering til op imod 30 projekter i kommuner og regioner
Ifølge Søren Frederik Bregenov er det endnu så tidligt i forløbet, at det er for tidligt at drage endegyldige konklusioner. Formålet med at sætte signaturprojekter i gang er at sætte retningen for anvendelsen af kunstig intelligens i kommuner og regioner. Hvor giver det mening at bruge kunstig intelligens? Inden for hvilke områder?
I denne anden runde, der kommer i gang nu, er der særligt fokus på teknik og miljø, social- og sundhedsområdet. I fasen med at definere nye projekter ”har kommunerne spillet ind med gode projekter indenfor alle områderne,” siger Søren Frederik Bregenov.
I regionerne er der naturligt nok fokus på sundhedsområdet.
Søren Frederik Bregenov: ”Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har signaturprojekterne, og at vi i fællesskab kan tage de risici, der er ved at få afprøvet teknologien. Der er efterhånden mange erfaringer med at eksperimentere teknologisk med kunstig intelligens i den private sektor og i et vist omfang også i den offentlige sektor. Det er alt det, der ligger uden om, der er væsentligt. Hvordan spiller kunstig intelligens sammen med data, med medarbejderne og dataetikken. Vi har i signaturprojekterne fokus på udvalgte fagområder. Jeg mener, vi har det rigtige niveau, hvor vi prøver det af i signaturprojekterne. Hvert projekt er drevet af den enkelte kommuner hver især og erfaringerne bliver siden hen delt.”
I den nyligt publicerede FN-rapport E-Government Survey 2020, hvor Danmark har taget den globale førsteplads inden for offentlig digitalisering, fremhæves den nationale strategi inden for kunstig intelligens som et af flere initiativer, der er med til, at Danmark topper listen. 
 
 
 
 
 
 
Ny tænketank skal puffe til kommunerne
Kommunerne og KL har etableret en tænketank, som skal komme med bud på hvordan teknologi og data kan være med til at forme fremtidens velfærd? . Det er hensigten, at tænketanken skal puffe til kommunerne. Advokat Jonas Christoffersen er udpeget til at stå i spidsen for tænketanken, hvis medlemmer består af fagfolk og eksperter med viden inden for teknologi og samfundsforhold.
 
Tænketanken er nedsat i perioden frem til 2022.

 
Tænketankens medlemmer er:
Jonas Christoffersen, dr. Jur. (formand)
Jens Stenbæk, fhv. borgmester og fhv. regionsrådsformand
Anne Vang, Direktør i Ballerup kommune
Henrik Udsen, Professor i It-ret, Københavns Universitet
Birgitte Kofod Olsen, medstifter af Dataethics.eu
Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer
Thomas Hildebrandt, professor, Datalogisk Institut, KU
Mette Kaagaard, adm. dir. i Conscia.
Thomas Madsen-Mygdal, iværksætter
Maja Horst, Professor i ansvarlig teknologi, DTU
Thomas Terney, forfatter, foredragsholder
Dorte Stiggaard, Innovationsdirektør, Aalborg Universitet