Samarbejdsplatformen i udbud i begyndelsen af 2016

Samarbejdsplatformen i udbud i begyndelsen af 2016

Samarbejdsplatformen forventes at komme i EU-udbud i begyndelsen af 2016, oplyser KL. Kommunerne tilslutter sig udbuddet i disse dage, og forude venter arbejdet med at definere de endelige kravspecifikationer. Endemålet er at give folkeskolen et stort digitalt løft.
Samarbejdsplatformen kommer, ifølge KOMBIT, i udbud primo 2016. KL kører i øjeblikket et væsentligt strategisk tiltag inden for skole-it under programnavnet Brugerportalsinitiativet. Under dette program finder man både implementering af læringsplatforme og ny fælles samarbejdsplatform. Hertil kommer også en fællesoffentlig it-arkitektur.
”Lige nu er kommunerne ved at tilslutte sig udbuddet af Samarbejdsplatformen. Herefter følger så et omfattende arbejde hos KOMBIT med at definere kravene til den tekniske løsning. Og efter det kommer kommunernes opgave med den organisatoriske implementering til 1,5 mio. brugere - 60.000 lærere, pædagoger, folkeskoleelever og deres forældre. Det vil give folkeskolen et stort digitalt løft, og jeg tror, at de fleste godt kan forstå, at det vil tage tid,” siger konsulent i KL Michael Hald.
KOMBIT udarbejder kravspecifikationen og sender opgaven om Samarbejdsplatformen i udbud på kommunernes vegne. KL og STIL har ansvaret for udarbejdelse af standarder og profilering. Det særlige ved programmet er, at det er et integrationsprojekt, der skal sikre, at der kan udveksles data mellem STILs webservices, LMS-systemer og samarbejdsplatformen, så relevante informationer nemt kan tilgås af slutbrugerne i deres daglige brugergrænseflade.
 
Skoleintra forlænget
KOMBIT har forhandlet en toårig transitionsaftale om skolernes nuværende samarbejdsplatform, Skoleintra. Det er sket for at sikre, at kommunerne har en kørende løsning, indtil en ny løsning er klar. Aftalen med leverandøren er forlænget med to år frem til august 2018.
”Aftalen med Skoleintra giver en god ramme for stabil drift og sikrer rimelige priser til kommunerne, frem til den nye løsning bliver implementeret”, siger Michael Hald.
Forlængelsen af Skoleintra giver Samarbejdsplatformen en tidsfrist til implementering på to år, da alle landets skoler skal have implementeret en ny samarbejdsplatform medio  2018.
 
Tekniske materialer
Brugerportalsinitiativets anden platform, læringsplatformen, er den del af den digitale folkeskole, som kommunerne selv skal købe. KL udarbejder materialer, som rummer både ”hårde” krav og forslag til ”bløde” krav, som kommunerne skal have med, når de forhandler om kontrakt eller går i EU-udbud med et LMS-system.
De ”hårde” krav er de standarder, som løsningerne skal opfylde. De ”bløde” krav er de pædagogiske principper, som skolerne underviser efter og som kan få indflydelse på, hvad systemet skal indeholde. De ”bløde” krav er f.eks. om samarbejdsformer og beskrivelse af processer.
”De materialer, vi laver, er tænkt så kommunerne kan bruge dem som bilag til kontrakter eller bruge dem direkte, hvis de går i EU-udbud. Ved at bruge disse materialer og stille kravene til leverandørerne, er kommunerne sikre på at kunne skifte leverandør, og på at forskellige versioner fra den samme leverandør virker. Indkøb af LMS i kommunerne vil blive teknisk standardiseret, selv om det er fagligt forskellige løsninger fra forskellige leverandører,” siger Michael  Hald.
Den del af skolernes nye it, som kommunerne selv køber ind, er LMS – Learning Management Systems. I øjeblikket er der en håndfuld danske leverandører, der leverer til  markedet.
LMS-platformen skal være på plads ved udgangen af 2017.
Michael Hald oplyser, at KL og KOMBIT har været i dialog med mere end 10 leverandører.
”En række udenlandske leverandører har vist interesse for det danske marked med digitalisering af undervisning i folkeskolen. Typisk har disse leverandører et produkt på deres hjemmemarked, som bliver brugt på mange læreanstalter. Andre er helt specialiseret i folkeskoler i udlandet. Det danske marked er et nyt marked, og der er tilsyneladende stor interesse fra udenlandske aktører,” siger Michael Hald.