Samarbejdet om ny digitaliseringsstrategi efter 2020 er skudt i gang

Samarbejdet om ny digitaliseringsstrategi efter 2020 er skudt i gang

I 2016 blev de nuværende strategier skubbet i gang, og der blev iværksat 33 initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og 30 i den fælleskommunale digitale handlingsplan. Begge strategier udløber den 31. december i år, og det arbejde, der går i gang nu, omfatter digitaliseringen i 2021 og årene frem.
De initiativer, der lige nu er aktuelle i mange kommuner og som vil være med til at sætte retningen i de kommende år, omfatter bl.a. arbejdet med Borgerblikket/ Mit Overblik, informationssikkerhed, sammenhængende brugerrejser, fællesoffentlig it-arkitektur, Kommunal Digital Infrastruktur og meget andet.
I et tæt samarbejde mellem kommuner, stat og regioner er der i de seneste fem år skabt mange resultater, og det er lykkedes i fællesskab at rykke et langt stykke med de igangsatte tiltag. Eksempelvis har alle kommuner fokus på arbejdet med informationssikkerhed. De årlige opfølgninger på sikkerhedsarbejdet peger entydigt på, at kommunerne bliver bedre og bedre rustet til at håndtere de sikkerhedsrelaterede udfordringer, som dukker op.
”Det er blot to år siden, at Databeskyttelsesforordningen fra EU trådte i kraft. Inden da viste sager i nogle af landets kommuner, at der manglede opmærksomhed på dette emne, og at trusselsbilledet om sikkerhed flyttede sig. Det har ført til, at kommunerne har rykket med. I dag er det nok det emne, der fylder mest i kommunerne, da kommunerne både vil give borgerne indblik i egne data, samtidig med at kommunerne har ansvaret for at beskytte borgernes data,” siger Pia Færch.
15 kommuner har implementeret dele af Borgerblikket. Borgerne i disse kommuner har mulighed for at få bedre overblik over egne sager og oplysninger. Borgerblikket vil udbredes til alle kommuner i indeværende år, og skal implementeres på langt flere emneområder i de kommende år.
Der er som sagt opnået betydelige resultater inden for digitaliseringen i de seneste år. Nu er der behov for at blive skarp på, hvad samarbejdet om digitalisering skal føre frem til efter 2020.
”Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet om digitaliseringen med regioner og stat. Vi er i gang med at afklare, hvad der skal være fokusområder og hvordan vi kan bringe dem i spil,” siger Pia Færch.
 
Udgangspunktet for 2021 
Udgangspunktet for en kommende strategi er det fælleskommunale digitale fundament og Digitaliseringspagten.
Der kom ambitiøse strategier tilbage i 2016-2020, men den digitale udvikling har ikke stået stille. Der er taget mange nye skridt siden da. Væsentligst for det fælleskommunale arbejde er KL strategien ”På forkant med fremtidens velfærd” fra marts 2019. Den slår fast, at vi skal sørge for at få implementeret modne og velafprøvede teknologier, så alle kan høste gevinsterne af det.
Et andet vigtigt afsæt for det videre arbejde, er den aftale om en digitaliseringspagt, som KL og regeringen indgik i foråret 2019, hvor bl.a. målsætningerne om etablering af Mit Overblik over en fireårig periode blev aftalt. Digitaliseringspagten var tidligere innovationsminister Sophie Løhdes (V) opfindelse. Dét, der er blevet en følge af pagten, er, at initiativerne er blevet en del af økonomiforhandlingerne mellem regeringen, regionerne og kommunerne.
Såvel KLs strategi som Digitaliseringspagten indeholder principper og konkrete initiativer, der kommer til at udgøre en væsentlig del af indholdet i det fremadrettede digitaliseringssamarbejde.
”Vi skal stille os i spidsen for de næste skridt i den digitale udvikling i kommunerne. Vi skal bruge digitalisering og ny teknologi til at sikre fremtidens velfærd. Det er jo også en vigtig erfaring fra den seneste strategi. At samarbejde, digitalisering og ny teknologi er lig med mere velfærd. For det første giver den nye teknologi os mulighed for at udvikle velfærdsopgaverne og skabe bedre kvalitet og bedre brugeroplevelser,” siger Pia Færch.
 
Samarbejde om prioriterede områder
KL arbejder på at afklare, hvad der skal satses på og samarbejdes om, inden vi går på sommerferie 2020. I skrivende stund volder Coronakrisen dog hovedbrud om den plan, men KL prøver at holde deadline.
Pia Færch: ”I kommunerne er der travlt med implementering af Borgerblikket/Mit Overblik, implementering af monopolbrudsløsninger, Fælles Faglige Begreber og mange andre ting. Så der er et hensyn, der taler for, at der ikke igangsættes en ny stor bølge af fællesoffentlige og fælleskommunale initiativer. Men samtidig er der ikke tvivl om, at vi fortsat i fællesskab skal løfte så mange udfordringer som mulig digitalt og udnytte de muligheder, som digitalisering og teknologi giver. Det handler f.eks. om borgerens tillid ved det offentliges håndtering af data, videreudvikling af den fælleskommunale digitale infrastruktur, datastandardiseringer f.eks. på socialområdet samt informationssikkerhed. Det er nogle af de temaer som vi ser, at det er hensigtsmæssigt at løfte i fællesskab for, at den enkelte kommune kan få mest mulig værdi ud af digitaliseringen”.
Samtidig befinder Danmark sig som i resten af verden midt i en kæmpe udfordring som følge af Coronavirus. Det har skabt en helt ny situation, hvor mange i høj grad er afhængige af at kunne arbejde på afstand og bruge digitale redskaber. Der er ingen tvivl om, at den måde, hvorpå vi på kort sigt er blevet endnu mere afhængige af digitale arbejdsværktøjer også vil få indflydelse på den måde, som vi skal arbejde med digitalisering og teknologi i fremtiden.
”Der er ingen tvivl om, at vi allerede nu har lært en masse om, hvordan vi kan udnytte de digitale værktøjer. Vi har i mange kommuner fået efterprøvet den digitale infrastruktur, og det er overvejende meget positivt, selv om baggrunden for det er alvorlig. Coronakrisen sætter sine spor for fremtiden og kan sagtens være et løft af kommunernes digitale beredskab,” siger Pia Færch.
KL vil i den kommende tid gennemføre undersøgelser blandt kommunerne af, hvordan de er kommet gennem Coronakrisen.  KOMDIR, Kommunaldirektørforeningen, har ligeledes meldt ud, at de vil følge Coronakrisen tæt.