Samarbejdet om digitalisering fortsætter efter 2020

Samarbejdet om digitalisering fortsætter efter 2020

Digitaliseringsstyrelsen og KL og Danske Regioner fremhæver de gode resultater om digitaliseringen.
Vicedirektør Signe Caspersen, Digitaliseringsstyrelsen, siger: ”Vi ønsker fortsat et tæt og forpligtende
samarbejde om disse løsninger”.
”Vi ser gerne i det videre samarbejde efter 2020, at vi benytter digitaliseringen til at løse nogle af fremtidens udfordringer. Både Coronakrisen og fremtidige udfordringer på klimaområdet. Det er noget jeg forventer, vi kommer til at drøfte. Og så at vi følger den samme retning for områder, som vi er lykkedes med,” siger Signe Caspersen.
Såvel KL’s strategi som Digitaliseringspagten indeholder principper og konkrete initiativer, der kommer til at udgøre en væsentlig del af indholdet i det fremadrettede digitaliseringssamarbejde.
”Vi skal stille os i spidsen for de næste skridt i den digitale udvikling i kommunerne. Vi skal bruge digitalisering og ny teknologi til at sikre fremtidens velfærd. Det er jo også en vigtig erfaring fra den seneste strategi. At samarbejde, digitalisering og ny teknologi er lig med mere velfærd. For det første giver den nye teknologi os mulighed for at udvikle velfærdsopgaverne og skabe bedre kvalitet og bedre brugeroplevelser,” siger kontorchef Pia Færch.
Digitaliseringspagten indeholder 15 signaturprojekter med afprøvning af kunstig intelligens. Otte i regionerne og syv i kommunerne.