”Samarbejdet mellem kommuner er vejen til digitale kompetencer”

”Samarbejdet mellem kommuner er vejen til digitale kompetencer”

”Små og mellemstore kommuner er nødt til at samarbejde om digitaliseringen for at have adgang til hinandens kompetencer,” siger Centerchef for digitalisering, kommunikation og erhverv Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune.
Digitaliseringen kører derudad med høj hastighed, og det er rigtig svært for mange mindre og mellemstore kommuner at tiltrække de nødvendige digitale kompetencer. ”Derfor bliver samarbejdet på tværs af kommunerne en afgørende faktor for de kommunale digitaliseringschefer, da det er en måde at kunne følge med på, fordi man kan deles om kompetencerne,” siger Søren Ladefoged.
Det er ikke mere end fem år siden, at langt de fleste kommuner gik enegang om digitaliseringen. De fravalgte samarbejdet med den begrundelse, at de mistede selvbestemmelse og at der gik for lang tid med teknisk koordination og beslutningsprocesser. Men i dag er tingene vendt på hovedet. Flertallet af danske kommuner indgår i samarbejder og alliancer med andre digitale enheder – både for at få adgang til ressourcer og at kunne deles om kompetencer for at kunne følge med og for at bevare momentum i digitaliseringen.
”Som dansk kommune med 50.000 indbyggere, har vi ganske enkelt ikke nok muskler eller ressourcer til at digitalisere på egen hånd. Vi har fra starten været med i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), der består af ti kommuner. Det kan være, at en kommune har en arkitekt, mens en anden kommune har en kompetence for Contract Management eller anden spidskompetence. Vi har i foreningen indgået indbyrdes aftaler, når vi låner kompetencer ud til andre eller når vi lejer kompetencer i en anden kommune. Vi aflønner og hjælper hinanden. I Hvidovre Kommune handler det om, hvordan vi mobiliserer ressourcer på de bedste kompetencer i samarbejde med andre kommuner i stedet for at tro, at vi kan løfte det hele selv,” siger Søren Ladefoged.  
 
EOJ
I foråret 2017 indgik DSD en samlet kontrakt om et nyt elektronisk omsorgsjournalsystem (EOJ) på vegne af i alt 13 kommuner. Her forløb udbuddet og den indledende implementering i et samarbejde mellem kommunerne og i et samarbejde mellem it-afdelingerne og de ansvarlige sundhedsforvaltninger. Selvom det er en stor maskine at sætte i gang, vejer fordelene langt tungere end ulemperne. De er nået langt længere ved digitalt samarbejde og både forretningsprocesser og teknologisk integration stikker langt dybere. Vidensdelingen på tværs af kommuner skaber bedre forudsætninger for leverandørstyring og implementering i kommunerne.
”Det er ikke nødvendigvis let at samarbejde med andre om forretningen. Men det korte af det lange er, at der skal være gode aftaler om betingelserne for det. Hver gang vi starter et nyt projekt i DSD, starter vi ikke med at diskutere timepriser for at låne og udleje kompetencer hos hinanden. Det har vi indgået aftaler om. Vi har endvidere udviklet en projektmodel,” siger Søren Ladefoged, der understreger, at der ikke er konkurrence mellem de ti kommuner.
 Dette gælder både i samarbejdet med andre kommuner og internt i kommunen.
”Det er vigtigt, når vi taler om digitaliseringskompetencer, at det både gælder it-drift og fagområderne. En digitaliseringschef, der kun interesserer sig for it-drift og ikke for ”forretning”, dvs. fagområdernes kerneopgaver står dårligere i sin organisation. Omvendt er stabil drift en forudsætning for at tale udvikling i fagområderne. Jeg oplever også, at fagområderne interesserer sig mere og mere for IT og selv har it-kompetencer. En god implementering forudsætter gode it-kompetencer i fagområdet og specialistkompetencer i it-afdelingen. Hvis man vil bygge en bro mellem forretning og IT, er det vigtigt, der er kompetencer på begge sider af broen,” siger Søren Ladefoged.
 
Digitaliseringskompetencer
De kompetencer, som det kan være svært at tiltrække for mindre og mellemstore kommuner, er digitaliseringskompetencer.
”I DSD hjælper vi ikke hinanden med support og drift. Kommunerne har deres egne driftscentre og forskellige strategier. Fokus er at hjælpe hinanden med digitaliseringskompetencer. Vi hjælper hinanden med at indkøbe nye systemer, med at implementere dem, og får dem til at hænge sammen, og når vi skal have nye teknologier i brug – f. eks. RPA-robotter.”
”Vi er nummer et i verden inden for offentlig digitalisering. Hvis vi skal bevare den placering, så er samarbejde på tværs af kommunerne, den eneste vej frem”.