Samarbejdet gør os alle stærkere

Samarbejdet gør os alle stærkere

Det er sikkert sagt før. Ingen dansk kommune er stor nok eller stærk nok til at trække digitaliseringen selv. Hvad vi imidlertid er vidner til i øjeblikket er, at en række kommunale fællesskaber og samarbejder trækker digitaliseringen i en fælles retning, der bygger fundamentet for fremtidens digitale infrastruktur og services.
KOMBIT er et klasseeksempel på et kommunalt digitaliseringsfællesskab, der virkelig skaber værdi. I fællesskab har kommunerne – sammen med KOMBIT - skabt en række moderne it-løsninger – og der er flere på vej. Men ikke mindst er fundamentet for den fremtidige kommunale digitalisering skabt i fællesskabet. Med infrastrukturen, der bygger på den fælleskommunale rammearkitektur (Støttesystemer/Serviceplatform m.m.) er vejen banet for at opnå den transformation af den kommunale digitalisering som vi har ønsket os så længe. Med stærke principper som åbenhed og standarder kan kommunerne nemt integrere andre/egne løsninger med infrastrukturen.
KOMBIT er ikke det eneste gode eksempel på kommunale fællesskaber. Lad mig i flæng nævne, at der før jul blev indgået kontrakt om digital infrastruktur til telemedicinsk behandling af KOL-patienter. En infrastruktur, der rummer kapacitet og muligheder til at blive brugt på en lang række andre telemedicinske områder. Tilblivelsen er sket i et historisk samarbejde mellem alle 98 kommuner og de fem regioner. På den måde bliver det økonomisk overkommeligt for alle kommuner. En positiv konsekvens af den fælles indsats, hvor digitaliseringen gavner alle – små, mellemstore og store kommuner – og regionerne. Vi kører længere på literen.
Den Digitale Hotline er et andet digitalt fællesskab med vind i sejlene. Siden starten i 2012, med syv østjyske kommuner, er antallet af kommuner nu oppe på 36 kommuner, som vil købe ”botløsninger” ind i fællesskab. Også her får digitaliseringen glæde af fællesskabet og samarbejdet. Den Digitale Hotline servicerer borgere, der spørger om hjælp til digitaliseringen. Det er spørgsmål om Digital post, e-boks og fritagelser fra samme. Spørgsmål om pas og kørekort, herunder status på sag. Bestille tid i Borgerservice. NemId. Digital flytning. Valg af læge, rottebekæmpelse, pladsanvisning. I år får denne hotline 350.000 henvendelser – en gigantisk opgave, hvis den skulle løses manuelt og af hver kommune.
Men de 36 kommuner arbejder sammen på helt nye måder. Desuden sætter de en ny digital dagsorden ved at købe ”digitale assistenter” ind i fællesskab. Noget der i øvrigt heller ikke er så let som det lyder, og som hurtigt kan blive dyrt at gøre hver for sig. Her løfter fællesskabet digitaliseringen i flok, samtidig med indkøb af ny teknologi som vil fremtidssikre borgerservice og være med til at sikre sammenhænge på tværs.
På Sjælland går de 12 kommuner i DIGIT sammen om at indkøbe et fælles ESDH-system som dermed skaber en ny platform for sags- og dokumenthåndtering. Det viser, hvordan et fællesskab af mindre og mellemstore kommuner kan sætte et tydeligt aftryk på markedet, og hvordan de kan nå længere for de samme penge.
29 kommuner arbejder sammen i Netværket Elektronisk Arkivering (NEA) med Københavns Stadsarkiv, som leder af fællesskabet. Formålet er at sikre, at kommunerne bliver opmærksomme på digital arkivering, så de får arkiveringsopgaven med ind i implementeringen af IT-systemer. Igen er fællesskabet med til at sikre højere faglighed, bedre datakvalitet og bedre økonomi. 
I OS2 fællesskabet, som består af 66 kommuner, har Kit-Magasinet interviewet bestyrelsesformanden i OS2, om den rejse OS2 har været på siden starten i 2012. I dag sidder OS2 med ved bordet, når der i kommunale ledelser skal træffes strategiske valg om digitaliseringen. I starten af OS2-fællesskabet handlede det om mindre infrastruktur-komponenter, der kunne lime løsninger sammen. Men i dag er der tale om større løsninger, der er tættere på de kommunale kerneprocesser. Så OS2 er kommet ind på ledelsens bord og jeg tør godt forudsige at vi kommer til at se meget mere open source i kommunerne.
Eksemplerne viser, at samarbejder, der er startet lokalt, har bredt sig og skabt nye fællesskaber på tværs af kompetencer, it-systemer og geografi og dermed sat en ny digital dagsorden.
Kommunerne er sendt ud på en forandringsrejse. Fra at være enkeltstående enheder er vi nu blevet en del af kommunale fællesskaber. Det stiller krav til It-chefer og digitaliseringschefer om at pleje relationer og tage sagen i egen hånd sammen med hinanden. Vi skal lære at spille hinanden gode.