Samarbejde skal sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning

Samarbejde skal sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning

Region Sjælland, de 17 sjællandske kommuner, og de to brancheorganisationer Teleindustrien og Dansk Energi er gået sammen om 12 forslag om bedre mobil- og bredbåndsdækning. De har sendt de 12 forslag til Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), som et fælles indspil til indholdet i et nyt dansk teleforlig.
Siden Region Sjælland og KKR Sjælland oprettede Digitalt Aktionsforum i november 2015, har der været drøftelser med Teleindustrien og Dansk Energi om de fælles spilleregler inden for telelovgivningen, som kan fremme udrulningen af bredbånd og bedre mobildækning i alle egne.
”Jeg håber at vi med vores fælles indspil til et kommende teleforlig har slået fast, at dette problem skal vi tage alvorligt, og at vi kan nå rigtig langt gennem et konstruktivt samarbejde mellem kommuner, region og stat og telebranchen. Hvis vi ikke handler vil Danmark blive overhalet af andre lande og dermed mister vi både udvikling, arbejdspladser og virksomheder. Vi er et digitalt foregangsland og det skal vi blive ved med at være – det fælles indspil til et nyt teleforlig vil være med til at sikre dette, siger Regionsrådsformand Jens Stenbæk, (V) Region Sjælland.
Regeringens målsætning om, at alle som minimum skal have adgang til 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload i 2020 skal fastholdes. Denne målsætning bør suppleres med en målsætning om anvendelsen af den digitale infrastruktur.
Det er ved anvendelsen af den digitale infrastruktur, at den reelle samfundsværdi skabes. Dertil skal EU’s vision om et Gigabit-samfund i 2025 være med i det kommende teleforlig.
 
Samarbejde sænker barrierer og fremmer udbredelse
Kommunerne i Region Sjælland, Region Sjælland og de to brancheorganisationer Dansk Energi og Teleindustrien har sammen lavet fælles retningslinjer for, hvordan den digitale infrastruktur kan udbygges. Nu er de klar til næste skridt, og har sendt en pakkeløsning til regeringen om modernisering af teleforliget.
”Det teleforlig, vi har i dag, er fra 1999. Der er sket rigtig meget siden alle havde en Nokia-telefon for 18 år siden. Efterspørgslen på høje bredbåndshastigheder stiger og vil fortsat stige kraftigt. Det gælder både til privat brug, men også i den grad for erhvervslivet, som bliver mere og mere afhængige af gode bredbåndsforbindelser,” siger borgmester Niels Hörup,  (V) Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland, der har 17 kommuner i medlemskredsen.
 
Fælles forslag til nyt teleforlig
Teleindustrien, Dansk Energi, Region Sjælland og Kommunekontaktrådet Sjælland har derfor sammen udarbejdet 12 konkrete initiativer, som kan danne grundlaget for den fremtidige danske telepolitik. De 12 initiativer er sendt til Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt.
”Den digitale infrastruktur er forudsætningen for vækst og udvikling i hele landet. Det bør derfor være den røde tråd i telepolitikken at stimulere investeringerne i udbygning af bredbånd og mobildækning. Uden dette fokus når vi ikke i mål. Det kræver en aktiv erhvervspolitik på området, forudsigelighed og stabilitet i rammerne og et målrettet fokus på at fjerne barrierer. Vi skal være ambitiøse og samarbejde om at nå resultater,” siger direktør Jakob Willer, Teleindustrien.
”Et nyt teleforlig skal fremme udbredelsen af en digital infrastruktur i verdensklasse – vel og mærke i hele landet. Derfor er det afgørende, at et nyt teleforlig sætter mål og retning for fremtiden, og skaber stabile og attraktive rammebetingelser, så det i endnu større grad fremmer de private investeringer. Her har vi i fællesskab samlet en række konkrete forslag som kan understøtte at Danmark bliver en digital vindernation,” siger branchechef for telepolitik Thomas Woldiderich, Dansk Energi.
Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V) meldte ud på Energistyrelsens Telekonference 21. nov. 2016, at han gerne vil se på teleforliget igen og gerne vil i dialog med alle parter. Han har tidligere indkaldt til drøftelser om et nyt teleforlig.
Lars Chr. Lilleholt (V) skriver i en mail til Kit-Magasinet, at han forventer, der kommer et nyt teleudspil i løbet af 2017.