Samarbejde bygger på gensidig tillid og respekt

Samarbejde bygger på gensidig tillid og respekt

I takt med at kommunerne i stigende grad tager styringen over det kommunale it-landskab og arbejder stadigt tættere sammen om digitaliseringen, åbner markedet sig for nye leverandører og nye teknologier, som er med til at rykke ved balancen mellem leverandørerne og kommunerne.

I denne udgave af Kit-Magasinet er der en række historier, som indirekte handler om samarbejdet mellem leverandørerne og kommunerne – i denne sammenhæng forstået som kunder. Det er helt indlysende, at konkurrencen mellem leverandørerne – de nye og de gamle - er hård og kommunerne stiller stadig større krav til gevinster af investeringerne i digitalisering. Der skal leveres mere for mindre. Det er også indlysende, at nem adgang til at trække data ud og ind af de kommunale systemer bliver endnu vigtigere for at kunne skabe de afgørende sammenhænge mellem systemer på tværs af de flere leverandører.

En af historierne handler om GDPR og unødvendige databehandleraftaler. Med GDPR er det kun nødvendigt for kommunerne at indgå databehandleraftaler med leverandører, hvis hovedleverance for kommunen er databehandling. Der er ingen grund til at underskrive en databehandleraftale med leverandører, hvor den primære ydelse ikke er databehandling. Det gør sig eksempelvis gældende ved montering af hjælpemidler og levering af høreapparater. Her er leverandøren selv dataansvarlig. Det er mit indtryk, at kommuner i en del tilfælde skriver under på databehandleraftaler, som er unødvendige. Det er vigtigt at holde øje med dette, da kommunen med sin underskrift påtager sig et ansvar, som vi ikke behøver.

En anden historie er om et EU-udbud. To regioner og 10 kommuner ejer i fællesskab økonomisystemet ØS Indsigt og driver det i fællesskab. Ejerkredsen bag ØS Indsigt har parallelt gennemført to EU-udbud efter forhandling som led i en flerleverandørstrategi og en modernisering af applikationen. I det ene udbud efterspurgte man MySQL som er Open Source baseret. Det klagede en leverandør over, som ellers havde vundet driftskontrakten, men tabt applikations- og udviklingskontrakten. Leverandøren fik medhold i klagen fra Klagenævnet for EU-udbud. Nu har ejerkredsen annulleret begge udbud og gennemfører et nyt offentligt EU-udbud i slutningen af august. Nu skal ejerkredsen kikke med friske øjne på de nye tilbud som forventes komme ind.

En tredje historie er om KMD’s nye satsning. Det kommunale it-marked har i årtier været domineret af KMD-monopolet. Men med salget af KMD og etableringen af KOMBIT og tilvejebringelsen af en række nye kommunale it-systemer, har vi været vidner til, at flere aktører er kommet ind på det kommunale it-marked. Det sætter en ny dagsorden for leverandørernes tilgang til markedet. KMD fortæller om virksomhedens digitale transformation, hvor de vil levere åbne fagsystemer på et marked, der er præget af flere leverandører. De åbne systemer betyder, at andre leverandører, softwarehuse og kommuner kan videreudvikle på KMD’s API’er. Det er en spændende udvikling, som en konsekvens af Monopolbruddet. Jeg håber – og tror – at KMD vil lykkes med denne nye satsning. Jeg er ikke i tvivl om, at det er efterspurgt hos kommunerne.

En fjerde historie handler om Lejre Kommunes EU-udbud om mobil- og bredbåndsdækning. Kommunen efterspurgte digital infrastruktur til de decentrale institutioner i kommunen så som skoler, plejehjem og forsyningsvirksomheder. Det skete med en forventning om, at tele- eller energiselskaber kunne se en positiv business case i også at tilbyde virksomheder og private ejendomme hurtige internetforbindelser på disse strækninger ud til kommunens institutioner. Men nej. Kommunen startede for to år siden med at kortlægge internethastigheder og mobildækning på de enkelte ejendomme. Kommunen endte med at få et tilbud fra en leverandør, som ifølge kommunaldirektøren lå væsentligt over forventningerne. Nu har kommunen annulleret udbuddet.  

Jeg glæder mig over, at åbningen af det kommunale it-marked er lykkedes. Jeg glæder mig over, at flere leverandører finder det kommunale it-marked interessant. Men det er også vigtigt at forstå, at det er et ligeværdigt samarbejde mellem to parter. Der skal være ”Whats In It For Me” på begge sider af bordet. Det er en forudsætning for at det kommunale it-marked forbliver interessant for leverandørerne. Der skal to til tango.