Rødby og omegn først med 1 Gbit/s netværk

Rødby og omegn først med 1 Gbit/s netværk

Gravemaskinerne er gået i gang i Rødby og omegn med at rulle lynhurtige internetforbindelser ud. Husstande og virksomheder i området tilbydes internetforbindelser på op til 1 Gbit/s via fiber. Kit-Magasinet skrev i den seneste udgave om de to energiselskaber – Seas NVE på Sjælland og Nrgi i Østjylland – som over de næste fem år investerer i alt 4,6 mia. kr. i udrulning af fiber til el-kunderne.
I Rødby og omegn er gravemaskinerne allerede i gang. Der lægges fiber i jorden langs med vejene. Op mod 90 pct. af husstandene på disse strækninger vil blive tilbudt de nye fiberforbindelser, som lover internethastigheder på op til 1 Gbit/s. Det er det første fiberprojekt i den milliardstore satsning som de to energiselskaber tilbyder el-kunderne.
Det er noget af et spring for området som helhed, da Energistyrelsens Bredbåndskortlægning fra 2017 viser, at mere end 15 pct. af husstandene i Rødby har under 10/2 Mbit/s i hastighed. De nye fiberforbindelser vil betyde mindst 100 gange hurtigere internethastigheder, såfremt man vælger at købe den hurtigste internetforbindelse.
Lige nu har Fibia og Nrgi planlagt fire områder, hvor tilslutningen fra borgere og virksomheder er tilstrækkelig til, at gravearbejdet går i gang. Udover Rødby er det:
•                    Lystrup – i den nordlige del af Aarhus Kommune
                      – går gravearbejdet snart i gang.
•                    Nykøbing Sjælland, Odsherred Kommune.
                      Her starter gravearbejdet i løbet af foråret 2019.
•                     Mullerup Strand, Reersø, Dalby og omegn, Kalundborg Kommune.
                      Her starter gravearbejdet også i foråret.
 
Planen for de to fiberselskaber er at tilbyde i alt 325.000 husstande og virksomheder hurtige internetforbindelser i de to energiselskabers forsyningsområder. Adm. dir. Casper Holst-Christensen, Fibia, siger, at det er muligt at grave i et tempo, hvor 60.000 nye husstande og virksomheder årligt vil blive tilbudt de nye højhastighedsforbindelser.
Der er et stort udækket behov for hurtigt internet via fiber på Sjælland og i Østjylland.
Sjælland har den laveste dækning med fibernet på 39 pct. mod 62 pct. i gennemsnit på landsplan. SEAS-NVE og Fibia omtaler dette spænd som ”den digitale ulighed” og fiberprojekterne skal få den ulighed væk.
”Vi deler regionerne op i zoner og giver borgere og virksomheder et tilbud og spørger om de vil have os. Vi udbygger kun i de områder, hvor interessen er stor nok. Gravkøerne starter dér, hvor den lokale tilslutning er størst,” siger Casper Holst-Christensen.
 
Østjylland
Det østjyske Nrgi investerer over 1,4 mia. kr. i at fremskynde udrulningen af fibernet. Det vil sikre, at selskabets godt 210.000 el-kunder i Østjylland fra Djursland og Aarhus til Horsens kan få højhastighedsfibernet.
I dag har 106.000 af selskabets el-kunder i Østjylland mulighed for at få fibernet. Med den nye milliardinvestering bliver der tale om en fordobling i antallet af husstande, der kan få adgang til hurtigt internet. Målet er at alle andels-
havere kan få tilbudt internet i ”verdensklasse” i 2023.
 
Områder under luppen
Udover de områder, hvor der allerede er igangsat og planlagt projekter, kommer der en række andre områder på Sjælland og i Østjylland, hvor de to fiberselskaber er i gang med at undersøge interessen for et fiberprojekt.
5.000 husstande i Nykøbing Falster i Guldborgsund Kommune får nu tilbud om at blive koblet gratis på fremtidens fibernet. I de kommende uger afdækker Fibia interessen for at blive koblet på.
Casper Holst-Christensen, Fibia: ”Vi kommer med gravemaskiner og kabler. Hvis der er nok, der vil kobles på, vil gravearbejdet gå i gang til april. Op mod jul 2019, vil de kunder, der har bestilt, være koblet på fibernettet,” siger han.
Fibia forklarer, at der er ”varierende priser” for at koble sig på Internet, afhængig af hvilket område og hvilken zone, der er tale om. I Nykøbing Falster, hvor der i forvejen er en del infrastruktur og en del boligblokke, giver Fibia tilbud om gratis opkobling. I Rødby og omegn, hvor der er længere mellem husene og flere landejendomme er det generelle prisniveau 2000 kr. for at blive koblet på fibernettet.
”Der er ikke to områder, der er ens. Konkret er Sydlolland et område, hvor der er relativt langt mellem husene, mens både Lystrup og Nykøbing Falster er byområder. Derfor varierer vi priserne, så det vi kan tilbyde, er at gøre det så billigt som muligt og stadig få enderne til at mødes. De steder, hvor der er en egenbetaling på små 2000 kroner er tilslutningsprisen stadig en hel del billigere, end hvis vi skulle have etableret fibernet på almindelige markedsvilkår og have tjent investeringen hurtigt hjem, siger han og forklarer, at ud over afstanden mellem husene, spiller det også ind på priserne, hvor mange etageejendomme, der er i et område, da det er billigere at føre kabler ind i kabelbakker end at grave ind til parcelhuse. Herudover betyder de praktiske forhold som veje, kloaker, jernbaner også ind”.
”Grundlæggende handler det om at få så mange som muligt tilsluttet fra start og her spiller tilslutningsprisen selvfølgelig en rolle. Jo flere der er med, desto bedre kan vi planlægge gravearbejdet og jo billigere kan vi gøre det samlet set,” siger Casper Holst-Christensen.
I Lystrup – i den nordlige del af Aarhus Kommune – bliver der ligeledes tale om 0 kr. i tilslutningsafgift.
Et nyt område som Nrgi også vil undersøge interessen i, er Juelsminde, Hedensted Kommune. Her vil 1500 husstande få et tilbud om 0 kr. for at blive koblet på internet.
 
Fremtiden er fibernet
Region Sjælland og Øerne er generelt plaget af langsomt internet og manglende infrastruktur til fremtidens digitale løsninger, men fibernettet skaber mere båndbredde.
”Vi får alle brug for mere båndbredde. Ikke kun, når vi skal streame film eller modtage fjernundervisning, men også når vi i fremtiden skal udnytte mulighederne for telemedicin og i det hele taget have adgang til digital infrastruktur, siger Casper Holst-Christensen.