Regeringen vil finansiere bredbånd og mobildækning gennem realkreditten

Regeringen vil finansiere bredbånd og mobildækning gennem realkreditten

Regeringen vil ændre i realkreditloven, så det bliver muligt for realkreditvirksomheder
at låne penge ud til finansiering af fibernet og telemaster uden for de største byer.
Mange husejere, virksomheder og landmænd har oplevet ikke at kunne låne penge i deres ejendom til finansiering af fibernet og mobildækning.
”Vi har oplevet, at realkreditvirksomheder har vist interesse for at låne penge ud, men de har ikke gjort det på grund af reglerne i realkreditloven. Det er de regler, regeringen nu foreslår, skal ændres, så det bliver lovliggjort at belåne bredbånd og mobil som en del af ejendommen,” siger næstformand Karsten Gram, Landdistrikternes Fællesråd.  
Næstformanden i Landdistrikternes Fællesråd har meget store forventninger til denne lovændring. Ifølge Karsten Gram vil en gruppe af ejendomme i et område kunne finansiere et bredbåndsprojekt eller bedre mobildækning i fællesskab. Dermed håber han på, at lovforslaget er med til at ”få den digitale infrastruktur ud i områder, hvor markedskræfterne ikke når ud”.
Ifølge Jyllands Posten gør lovforslaget det muligt for realkreditselskaberne ikke bare at yde lån med pant i fast ejendom. Nu kan de udvide lånemulighederne til fiberkabler og telemaster. Og det vil blive skrevet ind i lovforslaget.
Hos Landdistrikternes Fællesråd, som repræsenterer en lang række danske land-, yder- og mellemkommuner, tager man godt imod forslaget.
”Det er meget positivt, at regeringen lægger op til at give mulighed for, at el- og teleselskaber får adgang til realkreditfinansiering, når de udruller fibernet eller opstiller nye mobilmaster i landdistrikterne. Det er lige, hvad der er brug for,” siger Karsten Gram.
Han mener, at forslaget kan være med til at styrke den digitale infrastruktur og dermed gøre det attraktivt at bosætte sig uden for de store byer. Lovforslaget, som kommer i begyndelsen af november 2016, er en del af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsens nye vækstplan.
”Højhastighedsbredbånd er vigtigt for de erhvervsdrivende, for turisterne og for almindelige familier. Det er lige så vigtigt som el og vand. Folk ude i landdistrikterne er godt klar over, de må gøre noget selv,” siger Karsten Gram.

Af Flemming Kjærsdam