To principper fra Teleforliget af 1999

To principper fra Teleforliget af 1999

Der er to principper fra Teleforliget af 1999, der går igen.
1) Markedsbaseret udrulning
2) Teknologineutral regulering

1) Markedsbaseret udrulning

Etablering af mobil- og bredbåndsinfrastruktur i Danmark er som altovervejende udgangspunkt markedsbaseret. Det indebærer, at det er op til private selskaber på baggrund af efterspørgslen i markedet at udbygge og vedligeholde den digitale infrastruktur. De private selskaber investerer årligt milliarder til gavn for den digitale infrastruktur i Danmark. De steder, hvor markedet forventes selv at kunne nå ud, skal det offentlige, herunder stat, regioner og kommuner, ikke gribe ind i udrulningen af infrastruktur. Dette princip har gennem fri konkurrence og kappestrid mellem private selskaber bragt Danmark op på et højt niveau i en international kontekst, både hvad angår mobil- og fastnetbredbåndsdækning og i forhold til at få de nyeste kommunikationsteknologier hurtigt i brug på det danske marked.

2) Teknologineutral regulering

Reguleringen skal være tjeneste- og teknologineutral, så valget af teknologier og tjenester, der anvendes og udbydes, som altovervejende udgangspunkt overlades til markedet. Det betyder, at det er selskaberne der på baggrund af tendenser og efterspørgsel i markedet afgør, hvilke teknologier og tjenester der udbydes til slutbrugeren. Det er som udgangspunkt ikke det offentliges rolle at fremme enkelte teknologier frem for andre. Der er historisk set sket store teknologispring, og de enkelte teknologier udvikles fortsat, så hastighed, kapacitet og stabilitet hele tiden forbedres. Denne tilgang skal fastholdes for at sikre, at danskerne også fremover kan forvente at få hurtig adgang til de nyeste teknologiske landvindinger inden for teleområdet.