Politikerne skal flytte fingeren fra kontrolknappen

Politikerne skal flytte fingeren fra kontrolknappen

Digitaliseringen kører meget godt fremad og er med til at bane vejen for disruption i hele den offentlige sektor. Alligevel halter den offentlige sektor bagud, ifølge adm. dir. Rikke Hvilshøj, Dansk IT. For at nå i mål er det nødvendigt, at kommunalpolitikere og topledelser i landets kommuner tænker ”ud af boksen”, når de skal have løst opgaverne på en ny måde. ”De skal flytte fingeren fra kontrolknappen,” siger Rikke Hvilshøj.
Disruption kører, ifølge adm. dir. Rikke Hvilshøj, Dansk IT, i et højere gear i den private sektor end i den offentlige.
”Hver dag hører vi, hvordan den offentlige økonomi er udfordret, at kommunerne og regionerne finder det svært at levere service til borgerne i det omfang og til den kvalitet, som man kunne ønske sig. Samtidig kan man se, at i den private sektor har digitaliseringen banet vejen for de disruptive løsninger, der både reducerer omkostningerne og leverer høj service. Den udvikling har den offentlige sektor ikke råd til at stå udenfor,” siger Rikke Hvilshøj, Dansk IT.
 
Uber, AirBnb og Spotify
Det er konkurrencen i det private, der får nye forretningsmodeller og nye teknologier ud på markedet og som vender op og ned på konkurrencevilkårene. Tag bare Uber, AirBnb og Spotify som relativt nye eksempler på digitale forretningsmodeller, der har ændret vilkårene for de eksisterende virksomheder i de forskellige brancher. Uber har ændret transportbranchen, AirBnb hotelbranchen og Spotify har ændret musikbranchen. Vi har endnu til gode at se den type model i det offentlige.
”Det er vigtigt at den offentlige sektor følger med den private sektor. Min bekymring går ikke nødvendigvis på, om det er private eller offentlige, der løser opgaverne. Min bekymring går snarere på, om borgerne mister tilliden til det offentlige, fordi der er ting, som teknologisk lader sig gøre i den private sektor, som ikke lader sig gøre i det offentlige.”
”Når vi taler disruption på det offentlige marked, er det vigtigt at sige, at det er et beskyttet marked. Det offentlige inviterer private ind på markedet. Det er det offentlige som definerer, hvordan opgaven skal løses og hvem der skal løse den. Men man kan ikke disrupte et fagområde i en kommune ved at skrive et EU-udbud på flere hundrede sider. Det bekymrer mig. Fordi det offentlige på den måde risikerer at gå glip af innovation, da pointen med disruption er, at man ikke på forhånd kan vide, hvordan en opgave løses bedst muligt. Det offentlige skal derimod give plads til innovation, for at løse opgaverne på en helt anden måde. Det løses ikke gennem de klassiske udbud,” siger Rikke Hvilshøj.
Rikke Hvilshøj kalder dette for en udfordring. Man kan ikke aftale sig til disruption. Kommunerne er nødt til at give pladsen. Hun foreslår at det kan ske forsøgsvist inden for loven om frikommuner.
Det er ikke en løsning at lukke af
Som nævnt er det offentlige et særligt marked, da kommuner og regioner varetager myndighedsopgaver, udfører sagsbehandling efter gældende regler og varetager driftsopgaver. Men løsningen er ikke at lukke af for private aktører på markedet. Løsningen er, ifølge Rikke Hvilshøj, at give plads til løsninger, der løser opgaverne på en helt anden måde end vi er vant til.
”Kommunerne bestemmer selv hvem de vil lukke ind. Kommunerne kan beskytte sig selv mod disruption. Men det er ikke nogen god idé. Som borgere vil vi ikke stille os tilfredse med at bruge disruptive løsninger på det private marked og ikke have adgang til noget tilsvarende, når vi er i dialog med det offentlige. Hvis det offentlige slår ring om sig selv og ikke følger med udviklingen, vil borgerne opleve den offentlige sektor som tungere og mere umoderne. I sidste ende kan den blive valgt helt fra. Det må skabe bekymring i den offentlige sektor, hvis det kommer til at ske”.
Hun betegner de fælleskommunale initiativer, D11, DSD og samarbejdet i Nordsjælland, Brugerklubben SBSYS, OS2 netværket som udmærkede fælleskommunale initiativer. Danske Bank udviklede Mobile Pay i en selvstændig enhed – i armslængde fra banken. Banken fik på den måde afprøvet helt ny teknologi. I dag er der 3,5 mio. brugere på Mobile Pay.
”Det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om for eller imod privat eller offentligt. Det, der er vigtigt, er at give rum til disruptiv udvikling. Det skal være fri af eksisterende regler og eksisterende løsninger. Det er både politikere og de administrative ledere i det offentlige, der skal skabe det rum. Det er i forretningen – i hjemmehjælpen og ude på skolerne – at det disruptive skal prøves af.”
”Lad os forestille os, at der er en skole, som ønsker at tilrettelægge undervisningen på en helt anden måde. Forberedelsen sker hjemmefra og lektier ordnes på skolen, hvor eleverne har brug for sparring med læreren. Kan en folkeskole overhovedet få lov til det? Det er vigtigt at vi giver plads til det.”
”Politikerne er nødt til at flytte fingeren fra kontrolknappen. Politikerne skal give slip. Man må give plads til at andre kan byde ind med nye måder at løse kendte opgaver på,” siger Rikke Hvilshøj.  

 
 
 
 
Katalog for digitalisering af sagsgange
 
Sidste år lavede Udvalget for it i den offentlige sektor i Dansk IT et katalog til digitalisering af sagsgange:
Der eksisterer 31 ydelser for udbetaling af børnepenge, 21 kontanthjælpslofter og flere end 20 forskellige måder at opgøre indtægter på. Sådanne uklarheder betyder, at det er vanskeligt at digitalisere sagsbehandlingen, og vanskeligt for borgere at gennemskue lovgivningen. Konsekvensen er, at det ofte er de ressourcestærke, der kan gennemskue lovgivningen, som favoriseres i forhold til at få søgt de ydelser de har ret til, hedder det i kataloget med anbefalinger.
”Vi bliver nødt til at få indrettet lovgivningen til det digitale samfund, hvis den offentlige sektor for alvor skal blive i stand til at udnytte de fordele, som de digitale værktøjer giver for at sikre enklere, hurtigere og mere gennemsigtig sagsbehandling,” siger Rikke Hvilshøj, adm. direktør, Dansk IT.
 
 
 
 
 
 
 
CV: Rikke Hvilshøj (V) var minister fra februar 2005 til november 2007, hvor hun valgte at træde tilbage og fortsætte som menigt folketingsmedlem. Hun har været medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune fra 1994-2002. I 2008 forlod hun efter 10 år i Folketinget dansk politik for at tiltræde en stilling som markedsdirektør i Dansk Erhverv. Herefter har hun været marketingdirektør i Konica Minolta Danmark og senest politisk chef i Cepos. Siden 2015 har Rikke Hvilshøj været adm. direktør i Dansk IT.